Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Όροι Χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του anagnostis.org

Διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης πριν συνεχίσετε. Αν διαφωνείτε απομακρυνθείτε τώρα από τον ιστότοπο anagnostis.org

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Ο χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο και τις υπηρεσίες του με τον όρο ότι συμμορφώνεται με τους Ελληνικούς νόμους, τα χρηστά ήθη, τους γενικούς και ειδικούς όρους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του δικτυακού τόπου εκτός από τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Αν επισκέπτεστε το site από άλλη χώρα, αποδέχεστε ότι έχετε την ευθύνη να ακολουθείτε τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους.
Στην περίπτωση που οι διαχειριστές του παρόντος δικτυακού τόπου διαπιστώσουν ότι κάποιος χρήστης παραβιάζει τους όρους χρήσης και δημιουργεί προβλήματα στην λειτουργία του σάιτ ή προκαλεί βλάβη σε άλλους χρήστες ή σε τρίτους με δόλιο σκοπό, τότε δύνανται να διαγράψουν ή να αποκλείσουν τον συγκεκριμένο χρήστη από την πρόσβαση του σε αυτό, χωρίς επιστροφή του τιμήματος που πιθανόν να έχει καταβάλλει για την φιλοξενία (συνδρομή).

Ο χρήστης αποδέχεται ότι δεν θα παρενοχλήσει τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο και ότι δεν θα χρησιμοποιήσει ή θα συλλέξει ή θα αποθηκεύσει προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών. Απαγορεύεται η χρήση του ιστοτόπου και των υπηρεσιών του για την παρενόχληση των άλλων χρηστών με ανεπιθύμητα μηνύματα spam.

Οι χρήστες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στην ιστοσελίδα για παράνομο σκοπό, όπως προσωπικά δεδομένα, φωτογραφίες, κείμενα, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα, ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Οι χρήστες συμφωνούν ότι δεν θα βλάψουν τον δικτυακό τόπο, ούτε τρίτους με εισαγωγή ή διάδοση ιών Η/Υ, παρεμπόδιση λειτουργίας του σάιτ κλπ.

Αποδέχεστε ότι αναλαμβάνετε πλήρως την ευθύνη και θα αποζημιώσετε τους διαχειριστές σε περίπτωση νομικής ή οικονομικής αντιδικίας για κάθε απαίτηση, αγωγή, ενέργεια, ή άλλη διαδικασία εναντίον τους από τρίτους, στο βαθμό που αυτή η απαίτηση, αγωγή, ενέργεια, ή άλλη διαδικασία που εγέρθηκε εναντίον των διαχειριστών, βασίζεται σε ενέργειες που προήλθαν από χρήση του δικού σας υπολογιστή ή του λογαριασμού σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ 

Ο επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου προκειμένου να χρησιμοποιήσει ορισμένες υπηρεσίες του, πρέπει να εγγραφεί ως «Μέλος» επιλέγοντας όνομα χρήστη και κωδικό εισόδου, αναφέροντας ένα έγκυρο e-mail. Τα στοιχεία που θα χρησιμοποιήσει για την εγγραφή δεσμεύεται ότι είναι αληθινά, ότι δεν αναφέρονται σε άλλο πρόσωπο ή εταιρεία και ότι είναι αυθεντικά.

Ο κωδικός πρόσβασης θα σταλεί αυτόματα σε αυτό το e-mail και μπορείτε κατόπιν να τον τροποποιήσετε. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διατηρήσει κρυφό τον κωδικό εισόδου για την δική του ασφάλεια και δεν δικαιούται αποζημίωσης από τον δικτυακό τόπο. Σε περίπτωση που υποπτευθεί τη χρήση του κωδικού εισόδου του από τρίτους πρέπει να ενημερώσει τους διαχειριστές, όσο το δυνατόν συντομότερα. Απαγορεύεται ρητώς σε κάποιον χρήστη να δημιουργήσει περισσότερους από έναν λογαριασμό χρήσης.

Ο λογαριασμός μέλους διαγράφεται μετά την παρέλευση 6 μηνών μη χρήσης οποιοσδήποτε υπηρεσίας. Μετά τη διαγραφή απελευθερώνεται το «Όνομα χρήστη (User ID)» με αποτέλεσμα να μπορεί να δεσμευθεί από οποιοδήποτε νέο μέλος -  χρήστη.

Ο επισκέπτης ή ο χρήστης που παραβιάζει με πρόθεση ή υπαιτιότητα τα παραπάνω, ευθύνεται αποκλειστικά για τις βλάβες ή τις ζημιές που ενδέχεται να προκληθούν στον δικτυακό τόπο, σε άλλους χρήστες ή σε τρίτους και υποχρεούνται στην αποζημίωσή τους.

Οι ανήλικοι, μόνο με την συγκατάθεση των κηδεμόνων τους μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστότοπου και χωρίς να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

Οι διαχειριστές του ιστότοπου διατηρούν το δικαίωμα να μην δεχθούν την εγγραφή κάποιου χρήστη ή να ζητήσουν περισσότερα στοιχεία, ή ακόμα και να προβούν στην διαγραφή του, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να αιτιολογήσουν την απόφασή τους.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΩΝ

Ο ιστότοπος μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακόψει ή να τερματίσει προσωρινά και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση την πρόσβασή σας σε αυτόν και στις υπηρεσίες του, αιτιολογημένα ή αναίτια. Ως εκ τούτου ο χρήστης συμφωνεί ότι δεν μπορεί να έχει καμία οικονομική ή άλλη απαίτηση γι΄ αυτό.

Οι διαχειριστές και ο παρόν ιστότοπος δεν ευθύνονται, ούτε δεσμεύονται για τον έλεγχο ή την παρακολούθηση των πληροφοριών, ούτε για την καταχώρηση ψευδών, ανακριβών  στοιχείων, λαθών ή παραλείψεων που καταχωρούνται από τους χρήστες, ή άλλου περιεχομένου με συνδέσμους ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο, που μπορεί να προσεγγιστεί μέσω αυτών. Συνεπώς όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου και των υπηρεσιών του παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, και στον μέγιστο βαθμό οι διαχειριστές αρνούνται όλες τις εγγυήσεις.

Οι χρήστες εγγυώνται ότι το υλικό που αποστέλλουν και αναρτούν τους ανήκει και ελέγχουν όλα τα δικαιώματά του, ότι είναι ακριβές και αληθές, ότι δεν παραβιάζει τους όρους χρήσης και δεν θα προκαλέσει ζημία σε κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ότι θα αποζημιώσουν τους διαχειριστές και όσους συνδέονται με τον ιστοτόπο για όλες τις απαιτήσεις που θα προκύψουν από τη χρήση του υλικού αυτού.

Αν παρόλα αυτά διαπιστώσετε ότι έχουν παραβιαστεί πνευματικά δικαιώματα που αποδεδειγμένα σας ανήκουν, είτε από κάποιον χρήστη είτε από τον ιστότοπο γενικότερα, παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε.

Οι διαχειριστές και ο παρόν ιστότοπος δεν ευθύνονται, ούτε έχουν υποχρέωση αποζημίωσης, ούτε δεσμεύονται για την συνεχή λειτουργία της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχει ή των ιστοσελίδων που αποτελούν συνέχεια αυτής  με συνδέσμους, ούτε για σφάλματα, για τυχόν λάθη και παραλείψεις και κάθε είδους ζημιές που μπορεί να προκληθούν από αυτές τις αιτίες. Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κερδών, για ποινές, συμπτωματικές ή επακόλουθες βλάβες, ή για κάθε απαίτηση εναντίον του ιστοτόπου από οποιαδήποτε τρίτη πλευρά, ή για οποιοδήποτε σφάλμα, ανακρίβεια, παράλειψη, καθυστέρηση, ή οποιαδήποτε άλλη ανεπάρκεια στον ιστοτόπο.

Οι διαχειριστές και ο παρόν ιστότοπος αποποιούνται των ευθυνών, και δεν έχουν υποχρέωση αποζημίωσης, για ζημιές κάθε είδους και ηθική βλάβη, που οφείλονται από την χρήση του και από υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους (άλλα sites, servers κλπ), μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, από ηλεκτρονικά μηνύματα που προέρχονται από τον ιστότοπο, από ιούς ή οποιασδήποτε μορφής αρχεία που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη.

Ο ιστοτόπος προβάλει στις σελίδες τους διαφημίσεις, κυρίως διαφημίσεις από τη Google. Ο επισκέπτης δεν έχει τη δυνατότητα να αποκλείσει τις διαφημίσεις κατά την περιήγησή του στον ιστότοπο. Αν δεν συμφωνείτε με την προβολή διαφημίσεων παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Επίσης κατά την προβολή των διαφημίσεων από τρίτους ενδέχεται να τοποθετούνται COOKIES στον υπολογιστή σας

Οι διαχειριστές και ο παρόν ιστότοπος αποποιούνται των ευθυνών, και δεν έχουν υποχρέωση αποζημίωσης για ζημιές και ηθική βλάβη κάθε είδους, που οφείλονται σε τρίτους μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου και από διαφημίσεις τρίτων που σχετίζονται με αθέμιτο ανταγωνισμό, παράνομη διαφήμιση, ανειλικρινή ή παραπλανητική και ψευδή διαφήμιση ή πληροφορίες που δεν ευσταθούν ή είναι ψευδείς, πνευματική ιδιοκτησία, και υπηρεσίες γενικότερα που παρέχονται μέσω τρίτων. Τα  link σε άλλα site, διατίθενται για την διευκόλυνσή σας και δεν φέρουμε ευθύνη για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτά.

Οι διαχειριστές και ο παρόν ιστότοπος έχουν το δικαίωμα να αφαιρέσουν ανά πάσα στιγμή και με την διακριτική τους ευχέρεια οποιεσδήποτε αναρτήσεις, διαφημίσεις, καταχωρήσεις, εφόσον κρίνεται ότι παραβιάζουν τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή παρενοχλούν τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο ή παραβιάζουν τους κανόνες λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου.

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου που αναρτάται από τους χρήστες αποτελεί προσωπικές τους απόψεις και με κανέναν τρόπο δεν εκφράζουν την επίσημη άποψη των διαχειριστών. Ο ιστοτόπος δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου των μηνυμάτων, να ελέγχει την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα όλου του υλικού και των μηνυμάτων που δημοσιεύονται.

Ο παρόν ιστότοπος διαθέτει φόρμα επικοινωνίας, όπου μπορεί ο κάθε χρήστης που αντιλαμβάνεται οποιαδήποτε μη νόμιμη ενέργεια να ενημερώνει τους διαχειριστές, ώστε να ελέγξουν τα καταγγελλόμενα και αν χρειαστεί να παρέμβουν.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Ο ιστοτόπος παρέχει σε εγκεκριμένους χρήστες του τη δυνατότητα να δημοσιεύουν περιεχόμενο σε θέση που μπορούν να βλέπουν ελεύθερα όλοι όσοι επισκέπτονται τον ιστοτόπο με εξαίρεση του περιεχομένου των προσωπικών μηνυμάτων. Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτό φέρει ο χρήστης /μέλος που το αποστέλλει. Ο ιστοτόπος δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου των μηνυμάτων, να ελέγχει την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα όλου του υλικού και των μηνυμάτων που δημοσιεύονται.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν επιτρέπεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν τον ιστοτόπο, (ιστολόγια, φόρουμ, αγγελίες, προσωπικά μηνύματα, σελίδες επικοινωνίας και γενικά όλες τις σελίδες που μπορούν να αναρτήσουν ύλη) για:

Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους κ.λπ.

Ο ιστοτόπος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες αντιλήψεις και απόψεις των μελών του. Ο διαχειριστής και οι επιμελητές διατηρούν το δικαίωμα να εκφράζουν τις δικές τους απόψεις χωρίς αυτές να θεωρούνται απόψεις του ιστοτόπου.

Ο ιστοτόπος δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου που αναρτούν μέλη του. Κάθε χρήστης που πιστεύει ότι θίγεται είτε προσωπικά είτε σε γενικότερο επίπεδο μπορεί να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή ή τους επιμελητές του ιστοτόπου και να εκφράσει τα παράπονα του.

Ο ιστοτόπος και ο διαχειριστής του φόρουμ διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν ένα μήνυμα που θεωρούν ότι αντίκειται στους παρόντες όρους.

Ο διαχειριστής και οι επιμελητές του ιστοτόπου έχουν το δικαίωμα να μετακινούν δημοσιεύσεις που αναρτήθηκαν σε λάθος σημείο.

Μέλος που παραβεί τους όρους χρήσης με ή χωρίς πρόθεση, μπορεί να λάβει προειδοποιητικό προσωπικό μήνυμα ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από διαχειριστή ή επιμελητή ακόμα και αν έχει απενεργοποιήσει τη δυνατότητα αυτή από τη σελίδα του λογαριασμού του. Εάν το μέλος δεν συμμορφωθεί, ο διαχειριστής και οι επιμελητές του ιστοτόπου διατηρούν το δικαίωμα να περιορίσουν ή και να απαγορεύσουν την πρόσβαση του συγκεκριμένου χρήστη. Η προειδοποίηση από τον διαχειριστή δεν είναι υποχρεωτική. Ο διαχειριστής μπορεί κατά την κρίση του να απαγορεύσει την πρόσβαση οποιουδήποτε χρήστη οποιαδήποτε στιγμή.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Στο site περιλαμβάνονται υλικό, εμπορικά σήματα και άλλο περιεχόμενο που προστατεύεται από το Νόμο. Όλο το περιεχόμενο του site, όπως κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά, λογισμικό είναι πνευματικής μας ιδιοκτησίας και απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια του δημιουργού του.

Από την στιγμή που κάποιος χρήστης αναρτήσει κάποιο υλικό (κείμενο, φωτογραφίες, βίντεο κλπ) στον παρόντα ιστότοπο, αυτομάτως παραχωρεί στους διαχειριστές δικαιώματα αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, μετάφρασης, αποθήκευσης, διανομής, αντιγραφής και δημιουργίας παραγώγων για την προβολή τους, ώστε να εξυπηρετηθούν οι σκοποί του ιστοτόπου καλύτερα, όπως ο διαχειριστής κρίνει. Ταυτόχρονα δίνετε την άδεια στους άλλους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Για πρακτικούς λόγους που έχουν σχέση με την λειτουργικότητα του ιστοτόπου, ενδέχεται αν κάποιο μέλος κάνει ανάρτηση, να μην μπορεί να την διαγράψει ή να την επεξεργαστεί. Σε αυτή την περίπτωση μόνο οι διαχειριστές μπορούν να επεξεργαστούν ή να διαγράψουν τις αναρτήσεις αυτές και εφόσον κρίνουν ότι δεν δημιουργούν άλλα προβλήματα στον ιστότοπο ή σε τρίτους.

Για εμπορικά σήματα που περιέχονται στο site και προέρχονται από τρίτους, με σκοπό να προσδιορίσουν την ταυτότητά τους ή τα προϊόντα τους δεν διεκδικούμε δικαιώματα, ούτε μπορούμε να συσχετιστούμε με αυτά και τους δικαιούχους τους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Για την λειτουργία του παρόντος ιστοτόπου, οι χρήστες παρέχουν με την θέλησή τους προσωπικά τους στοιχεία και δεδομένα κατά την εγγραφή τους, προκειμένου να μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ή να επικοινωνεί ο ιστότοπος μαζί τους. Τα στοιχεία που συλλέγει ο ιστότοπος είναι email, ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, Α.Φ.Μ., διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο, φαξ, cookies. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται απόρρητα.

Παρόλα αυτά οποιοσδήποτε μπορεί να επισκεφθεί τον ιστότοπο, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά του αν το επιθυμεί.

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του site.

Η ηλεκτρονική αλληλογραφία των χρηστών με τον ιστότοπο είναι απόρρητη. Διατηρούμε ωστόσο το δικαίωμα να διαβιβάσουμε το μήνυμα μετά από δικαστική κλήτευση ή στην δικαιοσύνη στην περίπτωση που θίγει τον ιστότοπο, τους διαχειριστές ή άλλους χρήστες, ώστε να προστατευτούμε ως διαχειριστές και να προστατεύσουμε αντίστοιχα την ιστοσελίδα και τους χρήστες της. Για περαιτέρω διερεύνηση το IP address σας μπορεί να αποτελέσει μέρος έρευνας.

Η αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους που εισέβαλαν στο σύστημα, παρά τις δικλίδες ασφάλειας που παρέχονται, δεν αποτελεί ευθύνη του ιστοτόπου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί βασικό μέλημα του anagnostis.org 

Συλλέγουμε τα απολύτως ελάχιστα και απαραίτητα δεδομένα για να είναι εφικτή η επικοινωνία μας μαζί σας, αναφορικά με δραστηριότητες του κοινού μας ενδιαφέροντος.

Τέτοια δεδομένα μπορεί να είναι:

– Στοιχεία επικοινωνίας, όπως όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση email και αριθμός τηλεφώνου.

– Στοιχεία που αφορούν την επαγγελματική σας δραστηριότητα όπως τομέας, εταιρεία και ρόλος – θέση.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αποκλειστικά με βάση τη δική σας συγκατάθεση, με σκοπό να επικοινωνούμε μαζί σας για δράσεις της Εταιρείας μας, που μπορεί να σας ενδιαφέρουν με βάση την μέχρι σήμερα συνεργασία ή/και επικοινωνία μας.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας διενεργείται αποκλειστικά και μόνο για τους δηλωμένους σε εσάς σκοπούς όπως περιγράφονται στην παρούσα και δεν γνωστοποιούμε τα δεδομένα σας σε τρίτα πρόσωπα ή οργανισμούς.

Σε περίπτωση που είναι αναγκαία στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, η γνωστοποίηση των στοιχείων σας σε συνεργάτες μας θα φροντίσουμε να λάβουμε για το σκοπό αυτό τη συγκατάθεσή σας. Χρησιμοποιούμε μόνον συνεργάτες που έχουν αναλάβει ρητές δεσμεύσεις συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση και κοινολόγηση ή πρόσβαση και χρήση χωρίς άδεια. 

Διάρκεια τήρησης των δεδομένων:
Διατηρούμε τα δεδομένα σας με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
– Όσο είναι απαραίτητα για τον σκοπό της συλλογής τους, για να σας παρέχουμε πληροφορίες ή υπηρεσίες που αναμένετε εύλογα να λάβετε από εμάς στο πλαίσιο της συνεργασίας μας.
– Όσο είναι απαραίτητα για να συμμορφωθούμε με τυχόν νομικές μας υποχρεώσεις.

Τα δικαιώματά σας:
Με την επιφύλαξη του νομοθετικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως κάθε φορά ισχύει, μπορεί να έχετε το δικαίωμα:

  • Να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
  • Να ζητήσετε να σας παρέχουμε πληροφορίες σε σχέση με προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς
  • Να ζητήσετε να σας παρέχουμε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς
  • Να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που σας αφορούν
  • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν
  • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον συντρέχει προς τούτο νόμιμος λόγος
  • Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι αρμόδια για κάθε ζήτημα που άπτεται της τήρησης και εφαρμογής της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και μπορείτε να απευθύνεστε σε αυτήν για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα, εφόσον άπτεται των αρμοδιοτήτων της

Όταν η άσκηση των παρακάτω δικαιωμάτων εξαρτάται από αποκλειστικά δικές μας ενέργειες, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας και της νομιμότητας του αιτήματός σας, ζητώντας ενδεχόμενα πρόσθετες πληροφορίες από εσάς για το σκοπό αυτό. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας εντός της προθεσμίας του ενός μηνός που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για τυχόν αιτιολογημένη ανάγκη παράτασης του διαστήματος αυτού.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στη φόρμα επικοινωνίας https://anagnostis.org/contact

COOKIES

O ιστοτόπος μπορεί να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου  και άλλα παρόμοια όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server).

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών(ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Τι είναι τα cookies;
Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου αυτού, τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies».

Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι ή πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών κάνουν το ίδιο. Τα cookies βοηθούν τον ιστότοπο να θυμάται τις παραμέτρους που έχετε ορίσει –τη γλώσσα, το μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις για το πώς θέλετε να βλέπετε τον ιστότοπο στην οθόνη του υπολογιστή σας. Μ' αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζεται να ορίζετε εκ νέου τις εν λόγω παραμέτρους κάθε φορά που μας επισκέπτεσθε.

Επίσης καταγράφονται στοιχεία της επίσκεψή σας έτσι ώστε ο ιστοτόπος να γνωρίζει αν έχετε ξαναεπισκεφτεί τον ιστοτόπο και πότε για να σας παρέχει επικαιροποιημένο περιεχόμενο.

Δεν χρησιμοποιούμε cookies για να προσδιορίσουμε την ταυτότητά σας, αλλά μόνον για να μπορεί ο ιστότοπος να λειτουργεί καλύτερα με τρόπο που να σας εξυπηρετεί.

Cookies από τρίτους στον ιστότοπο:
Στον ιστότοπο προβάλλονται διαφημίσεις Google.  Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο και βλέπετε ή κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση Google, ενδέχεται να αποθηκευτεί ένα cookie στον φυλλομετρητή σας (browser) με σκοπό την καλύτερη προβολή και διαχείριση των διαφημίσεων στον ιστοτόπο.

Στον ιστότοπο παρέχονται και υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης κ.λ.π. Ενδεχομένως αυτές οι εξωτερικές υπηρεσίες (Facebook, AddThis, ShareThis κ.λ.π.) να τοποθετούν Cookies στον υπολογιστή σας.

Πώς μπορείτε να ελέγχετε τα cookies:
Έχετε τη δυνατότητα να ελέγχετε ή/και να διαγράφετε τα cookies όποτε θέλετε. Για περισσότερες λεπτομέρειες, κάντε κλικ στο AboutCookies.org

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας και μπορείτε να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Εάν όμως το κάνετε αυτό, μπορεί να χρειαστεί να ορίζετε οι ίδιοι τις προτιμήσεις σας κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και να μειωθεί η συνολική λειτουργικότητά του.

------------------------------
Το anagnostis.org διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου.

25.05.2018
anagnostis.org