Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Banner Επιμελητήριο Αργολίδας

ΕΟΔΥ Banner

Εικόνα
Υπολογιστες, Γραφείο

Προσωπικό Ασφαλείας στο Δημόσιο

Ποιες υπηρεσίες λειτουργούν σε Δήμους και Περιφέρειες

Δεδομένου ότι οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού παρέχουν υπηρεσίες σε νευραλγικούς τομείς, κρίσιμους για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, κατά το σχεδιασμό της λειτουργίας των υπηρεσιών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε οι κάτωθι υπηρεσίες να παραμείνουν σε λειτουργία, με βάση το διαθέσιμο προσωπικό.

Δήμοι:

- Υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης (όπου οι υπηρεσίες αυτές ασκούνται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί γι’ αυτό το σκοπό, βλ. ιδίως ∆ΕΥΑ, τα ανάλογα θα ισχύσουν και για τα εν λόγω ΝΠΙΔ),

- Υπηρεσίες Κοιμητηρίων

- Πολιτικής Προστασίας

- Κοινωνικές Υπηρεσίες (Δημοτικά Ιατρεία, Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

- Δημοτικής Αστυνομίας (όπου υφίσταται)

- Ληξιαρχεία

- Τεχνικές Υπηρεσίες

- Διοικητικές / Οικονομικές Υπηρεσίες (ιδίως Προμηθειών, Μισθοδοσία, Εξόφληση Δαπανών)

- Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας

Περιφέρεια:

- Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (ιδίως υποπερίπτωση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής)

- Πολιτικής Προστασίας

- Κοινωνικής Προστασίας

- Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

- Διοικητικές / Οικονομικές Υπηρεσίες (ιδίως Προμήθειών, Μισθοδοσία, Εξόφληση Δαπανών)

 Για την πλήρη λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών, το αρμόδιο όργανο δύναται είτε να καθορίσει την εκ περιτροπής αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων, είτε, εφόσον απαιτείται, την παροχή εργασίας σε βάρδιες, αποκλειστικά στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εν λόγω έκτακτης κρίσης και ανεξάρτητα από το πάγιο ωράριο λειτουργίας του φορέα και συμπληρωματικά την παροχή εργασίας εξ’ αποστάσεως.

Οι νέες ειδικές ρυθμίσεις παρέχουν τη δυνατότητα στο αρμόδιο όργανο κάθε Φορέα (Δήμου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Συνδέσμου) να αξιοποιήσει το σύνολο του παρόντος προσωπικού, αναλόγως του κλάδου / ειδικότητας, των γνώσεων και της εμπειρίας του, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αυτών.

Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα στον οικείο Δήμαρχο / Περιφερειάρχη να αξιοποιήσει και κάθε διαθέσιμο προσωπικό, ακόμη και από άλλες οργανικές μονάδες ή νομικά πρόσωπά, κατά προτεραιότητα για τη στελέχωση των υπηρεσιών αυτών. Στην κρίση του αρμοδίου οργάνου ανήκει η επιλογή της κατάλληλης οργάνωσης κάθε υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου της σε συνάρτηση με το διαθέσιμο προσωπικό, που θα κληθεί να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Σε περίπτωση πλήρους αναστολής λειτουργίας των Φορέων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να οριστεί προσωπικό ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση, για το λόγο αυτό ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης θα πρέπει να έχει ορίσει εκ των προτέρων και να έχει προβλέψει το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας δεδομένων των ραγδαίων εξελίξεων. Κατά τον ορισμό του προσωπικού ασφαλείας θα πρέπει να προβλέπεται ο ελάχιστος αριθμός των υπαλλήλων και οι κλάδοι-ειδικότητες που απαιτούνται για το σκοπό αυτό.

Οι Φορείς καλούνται να προβούν σε κατάρτιση πλάνου εργασιών έκτακτης ανάγκης, προς υποβοήθησής σας, σας γνωρίζουμε ότι με νεότερο έγγραφό μας, θα σας παρασχεθούν οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των στοιχείων, καθώς και τη μεθοδολογία συμπλήρωσης του σχετικού πλάνου.

 

 

 

Κοντός Banner

Μουσικό Σχολείο Αργολίδας

 

Εικόνα

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.

HTML με περιορισμούς

  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.