Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μητρώο πλοίων

Οδηγίες από το λιμεναρχείο Ναυπλίου

Ενημέρωση για το Μητρώο πλοίων και το τέλος πλοίων αναψυχής.

Από το Λιμεναρχείο Ναυπλίου, υπενθυμίζονται τα παρακάτω:

1.- Την 15-11-2018 τέθηκε σε λειτουργία το «Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4256/2014 (ΦΕΚ Α’ 92) και του άρθρου 1 της Αριθ. ΠΟΛ.1209/12-11-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’5092).

Η καταχώρηση στο «e-Μητρώο Πλοίων» είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή ή ιδιοκτήτη ή του χρήστη αντίστοιχα για τις κάτωθι κατηγορίες πλοίων/σκαφών:

α) Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής μήκους άνω των 7 μέτρων και όλα τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής με Ελληνική Σημαία.

β) Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής σημαίας άλλου κράτους -μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σημαίας κράτους εκτός της Ε.Ε. τα οποία εκναυλώνονται
Μεταξύ Ελληνικών Λιμένων.

γ) Τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, καθώς και τα λοιπά αναψυχής και μικρά σκάφη τα οποία είναι υπόχρεα για την πληρωμή του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4211/2013 (Α΄256).

Η αίτηση για την καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων για τα ανωτέρω πλοία που είναι ήδη νηολογημένα ή εγγεγραμμένα στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών έως και την 15.11.2018, πραγματοποιείται έως και την 15-05-2019.

Οι διαδικασίες, οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την καταχώρηση των τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών στην εφαρμογή «e-Μητρώο Πλοίων» πραγματοποιείται σύμφωνα με την Αριθ.ΠΟΛ.1209/12-11-2018 Κ.Υ.Α. (Β΄ 5092) η οποία είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΩΛΑΤ46ΜΠ3Ζ-ΜΟΒ.

Πληρέστερη ενημέρωση παρέχεται στον ιστότοπο https://www.aade.gr/polites/mitroo-ploion.

2.  Mε το άρθρο 13 του Ν. 4211/2013 (ΦΕΚ Α΄ 256), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 του Ν. 4504/2017 (ΦΕΚ Α΄ 184) θεσπίστηκε Ειδικό Τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημεροπλοίων» (ΤΕ.Π.Α.Η.).

Την 16-11-2018 δημοσιεύτηκε η αριθ. ΠΟΛ 1210/07-11-2018 Κ.Υ.Α. (Β΄5170) «Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., της διαδικασίας και των αρχών ελέγχου καταβολής του, του τύπου και του περιεχομένου των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη καταβολή του, του σχετικού προστίμου και των οργάνων έκδοσης αυτών, των οργάνων και της διαδικασίας απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής καθώς  και του ποσοστού μείωσης του ΤΕ.Π.Α.Η., των ειδικών κριτηρίων για την παροχή της και του τρόπου απόδειξής του».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ας άνω Κ.Υ.Α. όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου μόνου της αριθ. A. 1119/29-03-2019 Κ.Υ.Α. (Β΄ 1078), ως έναρξη ισχύος της ορίζεται η 09-05-2019.

Πληρέστερη ενημέρωση παρέχεται στον ιστότοπο https://www.aade.gr/polites/etepai

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.

HTML με περιορισμούς

  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.