Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Home design μακέτα

Διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτου

Δημοσιεύτηκε
από admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΑ.Π.Ι.Τ.   (Ν.Π.Δ.Δ.)
ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/νση:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα: Προμηθειών & Περιουσίας
Τηλέφωνο: 210-3676808-966 -967
FAX: 210-36 20 448
e-mail: promithies@tapit.gr
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 165/ΔΜΔΜ/15 (αρ.πρωτ.: ΓΠ οικ./1714/20-4-15)
Το Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα -ΤΑ.Π.Ι.Τ.- (Ν.Π.Δ.Δ.)  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  197/10ης/2-4-2015 (ΑΔΑ:Ω7ΔΧΟΡΡ4-3ΞΑ) απόφαση Δ.Σ. του, προκηρύσσει κατά τους όρους της διακήρυξης 165/ΔΜΔΜ/15 και του Π.Δ. 715/79 Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για μίσθωση ακινήτου (χώροι γραφείων) για την στέγαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας ΝΑΥΠΛΙΟΥ, συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας τουλάχιστον 110 τ.μ. και να βρίσκεται πλησίον του κέντρου της πόλης του Ναυπλίου όχι μεγαλύτερη των 300 μέτρων από το κέντρο της πόλεως και να υπάρχει πρόσβαση από συγκοινωνιακά μέσα. Το ακίνητο θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις νομιμότητας και καταλληλότητας, να διαθέτει φωτισμό, κλιματισμό (ψύξη-θέρμανση), βοηθητικούς και αποθηκευτικούς χώρους, wc, καλωδιώσεις για την εξυπηρέτηση της τηλεφωνικής γραμμής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λ.π.
Το μίσθωμα θα είναι σταθερό και για τα πέντε (5) μισθωτικά έτη και δεν πρέπει το μηνιαίο μίσθωμα να υπερβαίνει το ποσό των «495,00»€, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων (φόροι – τέλη κ.λπ.), σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 14/5/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. ενώπιον Επιτροπής  στα γραφεία του ΤΑ.Π.Ι.Τ. του Περιφερειακού γραφείου ΝΑΥΠΛΙΟΥ, οδός Φλέσσα αρ. 5.
Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από το Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών και  Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του Ταμείου, Ακαδημίας 58 - 6ος όροφος – στην Αθήνα, καθ’ εκάστη εργάσιμη ημέρα από την 9:00 π.μ. μέχρι την 2:00 μ.μ. (τηλ. 2103676808), από το Παράρτημα του ΤΑ.Π.Ι.Τ. στο ΝΑΥΠΛΙΟ, στη προαναφερθείσα διεύθυνση, όπου θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός. Επίσης κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει την διακήρυξη στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του ΤΑ.Π.Ι.Τ.: www.tapit.gr
Προσφορές γίνονται δεκτές όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο  Παράρτημα του ΤΑ.Π.Ι.Τ. στο Ναύπλιο, μέχρι τις 13/5/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 (προηγουμένη ημέρα) του διαγωνισμού.
ΑΘΗΝΑ  20/4/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Ετικέτες

Μειοδοτικός Διαγωνισμός

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.

HTML με περιορισμούς

  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.