Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Banner Επιμελητήριο Αργολίδας

Εικόνα
Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας

Ζητούν διαφάνεια στο Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας

Διακήρυξη της Πρωτοβουλίας Φίλων από την Κολωνία

Προβλήματα διαφάνειας διαπιστώνουν στη δημιουργία του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας, οι «Φίλοι» του Ιδρύματος. Στη διακήρυξη που υπογράφουν και φέρνει στο φως της δημοσιότητας το anagnostis ζητούν «τη θεσμοθέτηση ενός ιδρύματος πολιτικά ουδέτερου και ανεξάρτητου, με ευρεία, πλουραλιστική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, καθώς αυτό συνάδει με τα δημοκρατικά και ουσιαστικά πρότυπα πολιτικής για τη νεολαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Η Διακήρυξη που υπογράφουν στην Κολωνία, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας είναι η ακόλουθη:

Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γερμανοελληνικών Εταιρειών και φορέων εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας για νέους στη Γερμανία, προτάθηκε το 2011 στα γερμανικά κυβερνητικά κόμματα η δημιουργία ενός Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας.
Είμαστε ευχαριστημένοι, που η μονογραφή των συμβάσεων για το Ίδρυμα πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2018 στην Αθήνα και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους εμπλεκόμενους, κυρίως τους πολλούς εθελοντές, που συνέβαλαν για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού τα τελευταία χρόνια.

Οι συζητήσεις μας και στις δύο χώρες και ιδιαίτερα οι δημόσιες ακροάσεις στη Βουλή των Ελλήνων σχετικά με την διυπουργική συμφωνία, μας αναγκάζουν σήμερα να ασκήσουμε κριτική, επειδή μας προκαλούνται σημαντικές αμφιβολίες, για το εάν το Ίδρυμα Νεολαίας θα πληροί τις απαραίτητες νομικές, διαρθρωτικές, εννοιολογικές προϋποθέσεις και εάν αυτό θα στελεχωθεί με το κατάλληλο προσωπικό.

1. Η προφανής πρόθεση στελέχωσης του ελληνικού γραφείου από το υπουργείο με δημοσίους υπαλλήλους, στην πραγματικότητα θα δημιουργήσει μια υπηρεσία ελεγχόμενη από τα κυβερνητικά κόμματα, γεγονός που έρχεται σε ριζική αντίθεση με την ιδέα της μη κυβερνητικής, βιώσιμης και διαφανούς εργασίας για τη νεολαία. Η πρόθεση αυτή καταφάνηκε, όταν Έλληνας υπάλληλος του υπουργείου, υπό την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος του Σωματείου Συμβούλων Νέων, παρευρέθηκε σε συνεδρίαση της ειδικής επιτροπής, χωρίς την γνώση του σωματείου.

2. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη συμμετοχή μιας πλουραλιστικής κοινωνίας των πολιτών, και με τις αρχές ενός Ιδρύματος Νεολαίας με κοινές, διμερείς, μικτές ομάδες στελεχών και στις δύο χώρες, στη βάση κοινών συμβάσεων εργασίας και την επίβλεψη του Ιδρύματος από ένα κοινό συμβούλιο νεολαίας, το οποίο θα πρέπει να συσταθεί αντιπροσωπευτικά από την πλουραλιστική κοινωνία των πολιτών και τις κυβερνήσεις επί ίσοις όροις και θα αποφασίζει για τη χρήση των πόρων, τον σχεδιασμό των προγραμμάτων και των δράσεων.

3. Εκτός από την προώθηση των εξωσχολικών ανταλλαγών νέων και την υποστήριξη των φορέων νεολαίας που υλοποιούν ελληνογερμανικά προγράμματα νέων, υπάρχει μεγάλη ανάγκη σε όλη την Ελλάδα και στη Γερμανία για εκπαιδευτικές ανταλλαγές μαθητών και σπουδαστών, όπως συμβαίνει και με το Γερμανογαλλικό και το Γερμανοπολωνικό Ίδρυμα νεολαίας, τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, με βιώσιμες προοπτικές για τις συνεργασίες αυτές. Λόγω της ομοσπονδιακής οργάνωσης στη Γερμανία και τις αρμοδιότητες των ομοσπονδιακών κρατών για την Παιδεία, βλέπουμε την προώθηση των ανταλλαγών μαθητών, να απειλείται από ένα κυβερνητικά ελεγχόμενο ίδρυμα νεολαίας.

4. Παραδείγματα διαφόρων μορφών οργάνωσης ανταλλαγών νέων στη Γερμανία, όπως π.χ. με τη Ρωσία, την Τουρκία ή την Τσεχία, μειονεκτούν και δείχνουν πόσο σημαντική είναι αυτή η κριτική και η οργάνωση ενός «πραγματικού» ιδρύματος νεολαίας, ειδικά για τους κοινωνικά μειονεκτούντες νέους.

5. Στο 3ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας στην Κολωνία αποκλείστηκε από το υπουργείο στην Αθήνα η συμμετοχή ενδιαφερόμενων εθελοντών και επαγγελματιών στο χώρο της νεολαίας, οι οποίοι παίζουν εποικοδομητικό ρόλο στην γερμανοελληνική δικτύωση.

6. Το θέμα της μνήμης, που βρίσκεται στο επίκεντρο των δράσεων του ιδρύματος νεολαίας και η εμπλοκή μαρτυρικών χωριών που συνεργάζονται εποικοδομητικά με τη γερμανική κυβέρνηση και την κοινωνία των πολιτών, αντιμετωπίζεται με διακρίσεις, από την ελληνική κυβέρνηση.

7. Αυθαίρετα ορίζονται οι έδρες του Ιδρύματος Νεολαίας από τα Υπουργεία (Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια του 2ου Ελληνογερμανικού Φόρουμ Νεολαίας τον Μάρτιο του 2017 και η Λειψία, κατά τη μονογράφηση της συμφωνίας στις 10/11/2018 στην Αθήνα), χωρίς προηγούμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ενδιαφερόμενες πόλεις και με αποκλεισμό της κοινωνίας των πολιτών από τις διαπραγματεύσεις. Αυτό βλάπτει τη δημοκρατική διαδικασία ίδρυσης του Ιδρύματος Νεολαίας. Κανείς δεν γνωρίζει ακόμα τις λεπτομέρειες των συμφωνιών μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.

Εμείς, οι υπογράφοντες οργανισμοί και πολίτες, ως ενεργοί υποστηρικτές του Ελληνο-γερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας, είμαστε πεπεισμένοι ότι πρέπει να αδράξουμε την ευκαιρία τώρα για τη θεσμοθέτηση ενός ιδρύματος πολιτικά ουδέτερου και ανεξάρτητου, με ευρεία, πλουραλιστική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, καθώς αυτό συνάδει με τα δημοκρατικά και ουσιαστικά πρότυπα πολιτικής για τη νεολαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικά όσον αφορά τους κινδύνους του δεξιού λαϊκισμού για τη σταθερότητα, τη δημοκρατία και την αλληλεγγύη στην Ευρώπη, υφίσταται άμεσος κίνδυνος, εφόσον δεν υπάρξουν νέες προοπτικές και δυνατότητες σχεδιασμού για τους νέους.
Καλούμε τις δύο κυβερνήσεις και τα αρμόδια υπουργεία νεολαίας, στο 3ο Ελληνο-γερμανικό Φόρουμ Νεολαίας στην Κολωνία να εφαρμόσουν τη διαφάνεια, και να μην εμποδίζουν τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύστασης του Ιδρύματος Νεολαίας της πλουραλιστικής κοινωνίας των πολιτών. Ζητάμε από τις κυβερνήσεις την άμεση δημιουργία ενός κοινού Συμβουλίου Νεολαίας, με ίση εκπροσώπηση, ως εποπτικού και συντονιστικού οργάνου του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας και την εφαρμογή επιτέλους στην πράξη των υποσχέσεων και των δηλώσεών τους, με συγκεκριμένες δράσεις!

Καλούμε όλες τις ενεργές οργανώσεις και τους πολίτες που δραστηριοποιούνται μέχρι σήμερα σε ανταλλαγές νέων μεταξύ των δύο χωρών, ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν μελλοντικά, να υποστηρίξουν τη διακήρυξη αυτή και να μην συμβιβαστούν πλέον με το «κουκούλωμα» της παρούσας κριτικής.
Κολωνία, 23.10.2018
Πρωτοβουλία Φίλων του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας

 

 

 

Κοντός Banner

Αφίσα Μουσικού Σχολείου

 

Εικόνα

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.

HTML με περιορισμούς

  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.