Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΤΟΕΒ

Θα ματώσουν για να ποτίσουν οι αγρότες του κάμπου

Τρέχουν να καλύψουν τα χρέη για να μην πουν το νερό νεράκι - Το σοβαρότερο πρόβλημα από τις διακοπές ρεύματος παρουσιάστηκε στην Αργολίδα - Έρχονται αυξήσεις φωτιά - Ψήφισμα για τους ΤΟΕΒ από το δημοτικό συμβούλιο Ναυπλίου

Απολύτως αναγκαίο είναι το νερό για τους αγρότες της Αργολίδας αυτή την περίοδο γιατί ο κάμπος είναι γεμάτος κηπευτικά. Γι' αυτό το λόγο η διακοπή ρεύματος στους ΤΟΕΒ και στα αντλιοστάσια του αναβάλου προκάλεσε τα σοβαρότερα προβλήματα από όλους τους νομούς της Πελοποννήσου.

Η ΔΕΔΔΗΕ από την πλευρά της μπορεί να αποκατέστησε την ροή άρδευσης σε όλη την Αργολίδα, αλλά αυτό είναι προσωρινό καθώς η συνέχιση της παροχής ρεύματος εξαρτάται από την εξόφληση των οφειλών προς την ΔΕΗ που για το νομό ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Ήδη οι ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ τρέχουν για να ρυθμίσουν τα χρέη ενώ παράλληλα κάποιοι από αυτούς έχουν προαναγγείλει γενναίες αυξήσεις έως και 100% στην στρεμματική εισφορά και 50% στην χρέωση της άρδευσης προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην εξόφληση των δόσεων, εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι πόροι ώστε να πληρωθούν τα χρέη, από την στιγμή που κάποιοι αγρότες παραμένουν ασυνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Στηρίζει το δημοτικό συμβούλιο Ναυπλιέων:

Στην έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για τις διακοπές ρεύματος στα αντλιοστάσια του Αναβάλου και των ΤΟΕΒ προχώρησε το δημοτικό συμβούλιο Ναυπλιέων, ζητώντας να επανασυνδεθούν και να ρυθμιστούν οι οφειλές κατά τρόπο λογικό, καθιστώντας δυνατή την συνεπή εξόφληση τους. 

Αναλυτικά:

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων συνήλθε σήμερα 22-05-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 8217/18-05-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010). Διαπιστώθηκε απαρτία γιατί επί συνόλου τριάντα τριών (33)μελών, βρέθηκαν παρόντες είκοσι δύο (22) και απόντες έντεκα (11 ), οι εξής: 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1. Μπούκουρης Παναγιώτης, Πρόεδρος 

1. Γκιαούρη–Κούτσελα Μαργαρίτα, Αντιπρόεδρος 
2. Αναστασίου-Σμυρναίου Κωνσταντίνα 
2. Δρούγκας Δημοσθένης , Γραμματέας 
3. Αυγουστόπουλος Σταύρος 
3. Βαμβακάς Παναγιώτης 
4. Αρματάς Νικόλαος 
4. Χρηστίδης Παύλος 
5. Γαβρήλος Σταύρος 
5. Καζάς Ιωάννης ( δικ/να απών) 
6. Κατσαφάρα Δήμητρα 
6. Μερμίγκης Παναγιώτης 
7. Καλκούνου Καλλιόπη 
7. Παπαγεωργίου – Μουτζούρη Ελένη( δικ/να απούσα) 
8. Καρέλης Χρήστος 
8. Τόμπρας Γεώργιος 
9. Καχριμάνης Γεώργιος
9. Κοκκινόπουλος Παντελής ( δικ/να απών) 
10. Λέντζος Παναγιώτης 
10. Πινάτσης Γεώργιος 
11. Λεβεντογιάννης Ευάγγελος 
11. Τζαρίμας Ιωάννης. 
12. Μπακέας Δημήτριος 
13. Μπούνος Γεώργιος 
14. Μπαρού Ραφαήλ 
15. Ρούτουλας Κων/ νος 
16.Γραμματικόπουλος Χρήστος 
17. Αντωνιάδης Χαράλαμπος 
18. Δήμας Ανδριανός 
19.Βασιλόπουλος Βασίλειος (προσήλθε στο 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης) 
20.Μπουζαλάς Γεώργιος 
21. Ράλλη –Πιτσάκη Μαρία 
22.Χρόνης Νικόλαος 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Κωστούρος Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου ενώ παρούσα για την τήρηση των πρακτικών ήταν η δημοτική υπάλληλος Αικατερίνη Χρηστάκου . Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε οι Πρόεδροι ΤΚ Αγίας Τριάδας κ.Γεώργιος Μαστοράκος,ΤΚ Νέας Τίρυνθας Δημήτρης Κυριακόπουλος,ΤΚ Ανυφίου Γεώργιος Κωστόπουλος και ΤΚ Λευκακίων Αναστάσιος Δρίτσας . 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισήγαγε προς συζήτηση το 2 ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «έκδοσης ψηφίσματος διαμαρτυρίας για τις διακοπές ρεύματος στα αντλιοστάσια του Αναβάλου και των ΤΟΕΒ» και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει τη συζήτησή του εκτός ημερήσιας διάταξης , λόγω του οξύ προβλήματος που έχει δημιουργηθεί στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας. 

Το Δημ. Συμβούλιο Αποφασίζει Ομόφωνα για τη συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως το λόγο έλαβε ο Δήμαρχος κ.Κωστούρος Δημήτριος , ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος την έντονη και δικαιολογημένη ανησυχία των καλλιεργητών του Δήμου μας για την παραγωγή τους αλλά και για την οικονομική επιβάρυνση που υφίστανται από τη μη χρήση νερού Αναβάλου εν μέσω καλλιεργητικής περιόδου και πρότεινε την έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος : Η διακοπή ηλεκτροδότησης σε όλα τα αντλιοστάσια του Αναβάλου και των ΤΟΕΒ περιφέρειας Δ.Ναυπλιέων , θα οδηγήσει σε καταστροφή την αγροτική οικονομία και παραγωγή των περιοχών μας αλλά και σε σοβαρές βλάβες στο δίκτυο του Αναβάλου . Άμεσα πρέπει να επανασυνδεθούν και να ρυθμιστούν οι οφειλές κατά τρόπο λογικό, καθιστώντας δυνατή την συνεπή εξόφληση τους από πλευράς ΤΟΕΒ. 

Ακολούθως το λόγο έλαβε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. ( Κατά τη συζήτηση του θέματος και πριν τη λήψη της παρούσας απόφασης ήταν εκτός αιθούσης ο Δημ.Σύμβουλος κ.Βασιλόπουλος Βασίλειος) 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα , την ισχύουσα νομοθεσία ( τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 ) και μετά από διαλογική συζήτηση, όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά Αποφασίζει Ομόφωνα Αριθμός Απόφασης 199 / 2018 Εγκρίνει την έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος : 

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων με την σημερινή του απόφαση ζητά την εξεύρεση άμεσης λύσης για την ρευματοδότηση των αντλιοστασίων του Αναβάλου και των ΤΟΕΒ περιφέρειας Δ.Ναυπλιέων , καθώς από τις διακοπές ρεύματος απειλείται σοβαρά η αγροτική οικονομία και παραγωγή των καλλιεργητών μας αλλά και το δίκτυο του Αναβάλου. 2 Άμεσα λοιπόν πρέπει να επανασυνδεθούν τα αντλιοστάσια και να ρυθμιστούν οι οφειλές κατά τρόπο λογικό , καθιστώντας δυνατή την συνεπή εξόφληση τους από πλευράς των ΤΟΕΒ ».

 

Banner Home Design

Riviera Banner

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.

HTML με περιορισμούς

  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.