Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Συνεργάτη με γνώσεις facebook, Instagram και twitter ψάχνει ο αντιπεριφερειάρχης

Συνεργάτη με γνώσεις facebook, Instagram και twitter ψάχνει ο αντιπεριφερειάρχης

Θέση εργασίας για κάλυψη αναγκών Γκιολή σε συνεργασία με το Γραφείο Νίκα

Την πλήρωση μίας θέσης ειδικού συνεργάτη κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας σε συνεργασία με το Γραφείο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου ανάρτησε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την περασμένη Τετάρτη η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εμπειρία στα social media.

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής ή
β) Ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία ανάλογη με τα αντικείμενα στα οποία θα απασχοληθούν. Επίσης, η ειδίκευση ή η εμπειρία αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανόμενων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας ή από την ιδιότητά τους ως πρώην αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
γ) Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι κάτοχοι τίτλων σπουδών των οικονομικών επιστημών και με εμπειρία σε τομείς τουριστικής υποστήριξης και προβολής, επικοινωνίας, οργάνωσης συνεδρίων, αδελφοποιήσεων, social media. 

Ο ανωτέρω ειδικός συνεργάτης υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κορινθίας για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται σε συνεργασία με το Γραφείο Περιφερειάρχη. Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.
Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας της Περιφέρειας τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετεί.
Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κορινθίας, σε συνεργασία με το Γραφείο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Ειδικά ο ειδικός συνεργάτης παρέχει υπηρεσίες, μέσα στον κύκλο των γνώσεών του, σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών της περιφέρειας, παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες της περιφέρειας, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της δραστηριότητάς του, τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών δεδομένων, ή σε κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από τον οικείο περιφερειάρχη.

Το έργο του ειδικού συνεργάτη δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, ούτε αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία σε άλλο τομέα δραστηριότητας η άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων του επιστημονικού συνεργάτη, μπορεί όμως να εξαιρεθεί από τον περιορισμό του παρόντος εδαφίου με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων  από 20.02.2020 έως 24.02.2020

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.

HTML με περιορισμούς

  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.