Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Στα μαχαίρια για το Πανεπιστήμιο του Άργους

Στα μαχαίρια για το Πανεπιστήμιο του Άργους

Νέα αντιπαράθεση Γκιόλα-Κυβέρνησης με φόντο την αναστολή λειτουργίας του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας.

Ως ειρωνεία έναντι του Δήμου Άργους – Μυκηνών και απαξίωση του κύρους της εμβέλειας και της δυναμικής της πόλης και της τοπικής κοινωνίας χαρακτήρισε ο βουλευτής Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Γκιόλας την απάντηση του υφυπουργού Παιδείας Βασιλείου Διγαλάκη στην ερώτησή του σχετικά με την “Έναρξη λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Άργος”.

Η σχετική δήλωση του Βουλευτή αφορούσε στην αρνητική θέση του υφυπουργού για την ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστημιακού Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας στο Άργος, που είχε νομοθετηθεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και την οποία εμμέσως πλην σαφώς απαξίωσε θεωρώντας ότι έγινε για εξυπηρέτηση μικροπολιτικών και ψηφοθηρικών λογικών του παρελθόντος.

Ο βουλευτής τόνισε, επίσης, ότι η σκοπιμότητα της λειτουργίας αυτού του Πανεπιστημιακού Τμήματος στο Άργος είναι πρόδηλη και η άμεση ίδρυσή της, επιβεβλημένη.

Κάλεσε, τέλος, τους θεσμικούς φορείς της πόλης του Άργους και της περιοχής, να ζητήσουν, με όλα τα νόμιμα μέσα, να γίνει αποδεκτή από την Κυβέρνηση η ομόθυμη θέληση για τη δρομολόγηση της λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Τμήματος.

Η απάντηση του Υφυπουργού στην ερώτηση του Βουλευτή:

ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση

 με αριθμό 1528/25-10-2019»

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 1528/25-10-2019, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γιάννης Γκιόλας, με θέμα «Έναρξη λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Άργος», σας

κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Σύμφωνα και με το από 7-11-2019 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. με αίσθημα ευθύνης και με

μόνο γνώμονα τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας σπουδών προχώρησε στην αναστολή της έναρξης της εκπαιδευτικής λειτουργίας 37 τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Σκοπός είναι η επανεξέταση της ανάγκης λειτουργίας των εν λόγω τμημάτων από τη νέα Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε. – διάδοχο σχήμα της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση), η οποία αποκτά αναβαθμισμένες αρμοδιότητες, όπως αυτές αποτυπώνονται και στο σχετικό Κεφάλαιο του σχεδίου νόμου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με τίτλο: «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις».

Η νέα ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. θεωρεί ότι στον χώρο της εκπαίδευσης δεν έχουν θέση οι μικροπολιτικές και ψηφοθηρικές λογικές του παρελθόντος, για αυτό και κάθε πρόταση ίδρυσης νέου τμήματος Α.Ε.Ι. πρέπει να εξετάζεται στη βάση ακαδημαϊκών κριτηρίων και να συνοδεύεται από τις αναγκαίες μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας. Ευθύνη και χρέος της πολιτείας απέναντι στους νέους και τις νέες που προσδοκούν πρόσβαση στα δημόσια πανεπιστήμια είναι να προσφέρει το πλαίσιο και όλα τα εχέγγυα για σπουδές υψηλής ποιότητας προκειμένου και οι τίτλοι σπουδών να έχουν αντίκρισμα και προοπτικές αλλά και η ίδια η χώρα να ωφεληθεί στον δρόμο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η Παιδεία έχει ανάγκη από τη χάραξη μιας συνεκτικής μακροπρόθεσμης στρατηγικής με διάρκεια που υπερβαίνει τη θητεία μιας πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ., και για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται ενδυνάμωση των θεσμών και αναζήτηση ευρύτερων συναινέσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή η νυν ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει έμπρακτα και έγκαιρα εκκινήσει εποικοδομητικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς από τον Σεπτέμβριο του 2019, τα αποτελέσματα του οποίου φαίνονται από το άριστο επίπεδο συνεργασίας και την πορεία των νομοθετικών πρωτοβουλιών.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 11617/14-11-2019 έγγραφο της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σχετικά με τα Τμήματα: α) Δημόσιας Υγείας, β) Αγροτικής Οικονομίας, και γ) Στατιστικής και Αναλογικής Επιστήμης, τα οποία ιδρύθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4610/2019 (Α΄70), αναφέρεται ότι: «Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου έκρινε (Απόφαση 30/26-07-2019 της 155ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου) ότι στην παρούσα φάση από τα τρία (3) αυτά Τμήματα προκρίνει τη λειτουργία του Τμήματος Δημόσιας Υγείας, από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, με το σκεπτικό ότι αποτέλεσε μέρος του ομόφωνου πορίσματος της Κοινής Επιτροπής μεταξύ των Ιδρυμάτων (Παν/μιο Πελοποννήσου – πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου).», καθώς επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 46 του ανωτέρω νόμου, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της εν λόγω ερώτησης δεν είχε περιέλθει στην αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η οποία να προσδιορίζει την έναρξη λειτουργίας των ανωτέρω Τμημάτων, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

Banner Home Design

Riviera Banner

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.

HTML με περιορισμούς

  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.