Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ψάχνει για συνεργάτη δημοσιογράφο ο Κωστούρος

Ψάχνει για συνεργάτη δημοσιογράφο ο Κωστούρος

Οργανώνει την επικοινωνία του ο δήμαρχος με έμφαση στον αθλητισμό - Όσοι πιστοί προσέλθετε

Δημοσιογράφο Ειδικό Συνεργάτη, με  αθλητική εξειδίκευση - αν και όχι απαραίτητο -, αναζητεί ο δήμαρχος Δημήτρης Κωστούρος, σύμφωνα με τη γνωστοποίηση που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την Τετάρτη.

Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Ναυπλιέων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη Δημάρχου (Δημοσιογράφου) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας θα προσληφθούν.

Οι αρμοδιότητες θα είναι οι εξής:

η παρακολούθηση της δραστηριότητας του Δήμου και όλων των θεμάτων που τον αφορούν και δημοσιεύονται στο τύπο (έντυπο και ηλεκτρονικό). Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η εφαρμογή ενεργειών που θα ενημερώνουν τους δημότες για τις υπηρεσίες του δήμου. Η εφαρμογή δημοτικού επικοινωνιακού σχεδιασμού και η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και συναντήσεων της Δημοτικής Αρχής με τοπικούς φορείς και δημότες.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει :

Α) Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).

Β) Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτηρίου τίτλου ειδικότητας Αθλητικής Δημοσιογραφίας ή Δημοσιογραφίας: Συντάκτες και Ρεπόρτερς ή Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Γ) Να είναι μέλη αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης ή να έχουν διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών του στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου.

Οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσης καλούνται όπως εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης – γνωστοποίησης της παρούσας στον τύπο, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» να υποβάλλουν αίτηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Ναυπλιέων, επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
4. Aντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτηρίου
5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 11 έως και 17 του Ν. 3584/07 και σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα που πιστοποιούν ότι τα πληρούν.
6. Βεβαίωση εγγραφής ως μέλους σε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης ή βεβαίωση καταβολής εισφορών από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου.

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.

HTML με περιορισμούς

  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.