Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Παραμένει το νηπιαγωγείο στις Λίμνες

Παραμένει το νηπιαγωγείο στις Λίμνες

Ως γνωστόν δεν περιλαμβάνεται σε αυτά που κλείνουν. Η απάντηση της υφυπουργού σε Ανδριανό.

Όπως ήδη έχει γνωστοποιηθεί με σχετικό έγγραφο το νηπιαγωγείο των Λιμνών δεν περιλαμβάνεται τελικά σε αυτά που κλείνουν στην Αργολίδα, λόγω έλλειψης μαθητών. Έτσι λοιπόν το παράρτημα του νηπιαγωγείου Νέου Ηραίου θα συνεχίσει τη λειτουργία του τουλάχιστον για φέτος.

Σε ότι αφορά την ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Ανδριανός με θέμα τη λειτουργία του παραρτήματος του Νηπιαγωγείου Νέου Ηραίου στις Λίμνες στο σχολικό έτος 2019-2020 η αρμόδια Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη απάντησε ως εξής:

«Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 74225/Δ1/13-5-2019 εγκύκλιο με θέμα: «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2019-2020 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος»:

Για την λειτουργία παραρτημάτων νηπιαγωγείων ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 73, του Ν.3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α ́), σύμφωνα με το οποίο « άρθρο 73 …1.β) Στο τέλος της παρ. 6, του άρθρου 3, του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α ́) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Σε περιοχές που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ίδρυσης νηπιαγωγείου μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, να λειτουργήσει παράρτημα του πλησιέστερου προς αυτού νηπιαγωγείου».

Δεδομένου τούτου, για την καλύτερη οργάνωση και προγραμματισμό, εισηγήσεις από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, θα γίνονται δεκτές μέχρι 28 Ιουνίου του τρέχοντος σχολικού έτους.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της σχετικής απόφασης είναι:

α) Σχετική Πράξη του οικείου ΠΥΣΠΕ.

β) Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη του κόστους λειτουργίας του παραρτήματος από τον οικείο Δήμο σε ό,τι τον αφορά (λειτουργικές δαπάνες καθώς και δαπάνες συντήρησης).

γ) Αιτιολογημένη Εισήγηση Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (από την οποία εκτός των άλλων, θα προκύπτει ότι η λειτουργία του παραρτήματος δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό, π.χ. με πρόσληψη επιπλέον αναπληρωτή).

δ) Αιτιολογημένη Εισήγηση Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης».

Ειδικότερα, όσον αφορά στο παράρτημα του νηπιαγωγείου Νέου Ηραίου στο ΤΔ Λιμνών, δεν περιλαμβάνεται στην με αριθ. πρωτ. Φ.10/126958/Δ1/9-8-2019 Υπουργική Απόφαση (3246 Β ́), γιατί ως τις 28 Ιουνίου 2019 δεν είχε υποβληθεί αίτηση από τους αρμόδιους φορείς.

Το σχετικό αίτημα υπεβλήθη με το αριθ. πρωτ. 7394/06-8-2019 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αριθ. πρωτ. 7781/29-8-2019 έγγραφο της ΠΔΕ:
«Η Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου έχει εισηγηθεί θετικά, ως προς την ίδρυση παραρτήματος του Νηπιαγωγείου Νέου Ηραίου στο Τ.Δ. Λιμνών, με το υπ’ αρ. 7394/6-8-2019 έγγραφό της με το οποίο υπέβαλε στο ΥΠΑΙΘ τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Το ανωτέρω έγγραφο έλαβε, από το κεντρικό πρωτόκολλο του ΥΠΑΙΘ, αρ. πρ. 125987 με ημερομηνία 7/8/2019. Η ΔΠΕ Αργολίδας έχει εισηγηθεί θετικά με το υπ’ αρ. 3811/31-7-2019 έγγραφό της, το οποίο υποβλήθηκε στη ΔΠΕ Πελοποννήσου και εν συνεχεία στο ΥΠΑΙΘ, από την ΠΔΕ Πελοποννήσου, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Ο Δήμος Άργους – Μυκηνών, με την υπ’ αρ. 247/24-7-2019 (θέμα 1ο ) ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, αναλαμβάνει το κόστος λειτουργίας του ανωτέρω παραρτήματος. …»

Κατόπιν τούτου, σας γνωρίζουμε ότι το σχετικό αίτημα έχει ήδη συμπεριληφθεί, μαζί με άλλες εκπρόθεσμες προτάσεις, στην αριθ. πρωτ. Φ.10/136185/Δ1/4-09-2019 (ΦΕΚ 3416 Β ́) Υπουργική Απόφαση».

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.

HTML με περιορισμούς

  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.