Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Μπορούμε να μένουμε έκπληκτοι όταν δεν αξιοποιούμε τα μαθήματα μας;

Παρέμβαση Ιωαννίδη, Παπαδημητρίου, Σκαμνάκη

Ηχηρή παρέμβαση με αφορμή την υγειονομική κρίση στην Ερμιονίδα, καταθέτοντας την εμπειρία τους για την πρόληψη κρίσεων και τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, κάνουν η Έλλη Ιωαννίδη (Πρώην Επιμελήτρια Τομέα Κοινωνιολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Επιστημονική Υπεύθυνη Προγράμματος Διαπολιτισμική Μεσολάβηση), ο Γιάννης Παπαδημητρίου (Διευθύνων Σύμβουλος, Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διάσταση Α.Ε., Υπεύθυνος Έργου Προγράμματος Διαπολιτισμική Μεσολάβηση) και ο Χριστόφορος Σκαμνάκης (Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Δημιουργία δικτύου συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο (ΣΕΜ) μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ):

Η αντιμετώπιση της επιδημίας στη χώρα μας είχε και έχει υποδειγματικό χαρακτήρα ελαχιστοποιώντας τις πάντα δυσάρεστες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές.

Η είδηση για τον μεγάλο αριθμό κρουσμάτων κορωνοιού COVID-19  σε Ξενοδοχείο – Δομή Φιλοξενίας Μεταναστών στο Κρανίδι, δημιουργεί ανησυχίες για την εξέλιξη της επιδημίας στη χώρας μας, αναστατώνει όσους έχουμε ισχυρούς δεσμούς με την περιοχή και μας βάζει σε σκέψεις.

Υπάρχει λόγος να αναρωτηθούμε γιατί; Μήπως θα έπρεπε να περιμένουμε την εκδήλωση αντίστοιχων κρίσεων;

O Δήμος Ερμιονίδας είναι μια από τις περιοχές της χώρας μας όπου μετά την προσφυγική κρίση του 2015, φιλοξένησε σημαντικό αριθμό προσφύγων / μεταναστών με ενεργό στήριξη των κατοίκων της περιοχής.
Η δομή διαμονής αποτέλεσε όπως και αλλού αντικείμενο ιδιωτικής σύμβασης ξενοδοχειακής μονάδας της περιοχής με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

Από το 2015 έως και σήμερα, βρίσκονται πρόχειρες, προσωρινές ή και σταθερότερες λύσεις διαμονής προσφύγων και μεταναστών, χωρίς όμως ένα σχεδιασμό που θα συνέβαλλε στη μόνιμη αντιμετώπιση αυτού του θέματος. 

Η εύρεση ενός τόπου διαμονής και η εξασφάλιση της σίτισης, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης, δεν αρκούν για την πρόσβαση ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπως οι πρόσφυγες και μετανάστες σε κρίσιμες υπηρεσίες και ιδιαίτερα την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Αποσπασματικές λύσεις, απουσία διαβούλευσης σε τοπικό επίπεδο, έλλειψη συντονισμού των υπεύθυνων φορέων λειτουργίας των δομών με την τοπική αυτοδιοίκηση,  απουσία παρακολούθησης της λειτουργίας των δομών και των θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι ωφελούμενοι τους με συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών των τοπικών κοινωνιών, απουσία ή/και υποχρηματοδότηση δράσεων πρόσβασης των ωφελουμένων σε υπηρεσίες υγείας, έλλειψη διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε θέματα υγείας, αρκούν για να μην ξαφνιαζόμαστε για αυτή ή άλλη κρίση δημοσίας υγείας.

Οι περιορισμένοι πόροι, η ένταση του προβλήματος, οι ευρωπαϊκές συνθήκες για τη μετανάστευση και η εργαλειοποίηση προσφύγων και μεταναστών είναι συχνές απαντήσεις, αρκούν όμως  προκειμένου να αιτιολογήσουν τη δυσκολία παρέμβασης;

Τι μας εμποδίζει να κάνουμε χρήση δοκιμασμένων πρακτικών και να δώσουμε διαφορετικές προτεραιότητες στο μίγμα υφιστάμενων χρηματοδοτήσεων και δράσεων.
Αυτό θέλουμε να αναδείξουμε. 

Οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί χαρακτηρίζονται από έντονες πολιτιστικές ιδιαιτερότητες σε θέματα υγείας και ασθένειας. Πιο συγκεκριμένα, είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος που αντιλαμβάνονται την υγεία, την ασθένεια ακόμα και τη θεραπεία. 

Το ρόλο της γέφυρας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και των υπηκόων τρίτων χωρών αναλαμβάνει η Διαπολιτισμική Μεσολάβηση. Καθοριστική αναδεικνύεται η συμβολή των Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών στην προσέγγιση των ιδιαίτερων ευαισθησιών και προβλημάτων των ατόμων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, στην καλύτερη συνεννόηση και την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με το προσωπικό των νοσοκομείων.

Κρίσιμη είναι επίσης η ενεργοποίηση των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών στην ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας και εθελοντικών δικτύων υποστήριξης. Παλιότερα είχαμε εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση υποστηρίζοντας τα ΣΕΜ αλλά και αναπτύσσοντας τα δίκτυα μεσολαβητών μέσω του προγράμματος, Υποστήριξη της λειτουργίας  των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), Δράση 1.4/09 του Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΕΤΕ).

Σε  μια κρίσιμη περίοδο όπως αυτή που διανύουμε, με την έξαρση του COVID- 19 προσπάθησε κανείς να πλησιάσει αυτούς τους πληθυσμούς μέσα από ειδικευμένους πολιτιστικούς διαμεσολαβητές και να τους εξηγήσει, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτιστικές τους ταυτότητες γιατί πρέπει να προσέξουν και τι πρέπει να προσέξουν; 
Θα διακινδυνεύσουμε να στοχοποιήσουμε τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ενθαρρύνοντας αρνητικά στερεότυπα;
Στη συνέχεια θα εκπλαγούμε πάλι αν αντιμετωπίσουμε φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας;

Το «Πρόγραμμα “Διαπολιτισμική Μεσολάβηση (Intercultural Mediation in Selected Hospitals in Greece)” σε επιλεγμένα νοσοκομεία των Περιφερειών Αθήνας και Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια στο σύνολο της χώρας, που υλοποιήθηκε την περίοδο 2011-2012, από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας & την εταιρεία Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διάσταση Α.Ε. με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (Δράσεις 1.6/09 1.4/10) αναδείχθηκε Καλή Πρακτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο (European Web Site on Integration).

Η εμπειρία από την πράξη, μας υποχρεώνει να αναδείξουμε τα θέματα προτεραιότητας. Θεματικοί διάλογοι και παρεμβάσεις πρέπει να αναπτυχθούν στα εξής :

  • Κοινή Στρατηγική των κρίσιμων διαστάσεων της κοινωνικής ένταξης (social services, health and care, employment and integration)
  • Διακυβέρνηση (inter-agency governance) της κοινωνικής πολιτικής
  • Ενίσχυση της κοινωνικής καινοτομίας (social innovation)
  • Ουσιαστική Διαβούλευση σε τοπικό επίπεδο
  • Δικτύωση και συνεργασία των ενδιαφερομένων μερών (αυτοδιοίκησης, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, θεσμικών φορέων)
  • Αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης – μεταφορά τεχνογνωσίας

Έλλη Ιωαννίδη 
Πρώην Επιμελήτρια Τομέα Κοινωνιολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Επιστημονική Υπεύθυνη Προγράμματος Διαπολιτισμική Μεσολάβηση

Γιάννης Παπαδημητρίου 
Διευθύνων Σύμβουλος, Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διάσταση Α.Ε., Υπεύθυνος Έργου Προγράμματος Διαπολιτισμική Μεσολάβηση

Χριστόφορος Σκαμνάκης 
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Δημιουργία δικτύου συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο (ΣΕΜ) μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ
 

Home design

 

 

Σχόλια

Ευάγγελος Αλε… (χωρίς επαλήθευση) Πέμπτη 23/04/2020 - 13:19

Εξαιρετική παρέμβαση από κάθε άποψη. Αν και είναι μια στεγνή τεχνοκρατική διατύπωση εννοιών, απαντά πλήρως στην κατάσταση που βιώνει η χώρα κι αποτυπώνεται και στην τοπική κοινωνία γύρω από το ξενοδοχείο Γαλαξίας.
Δίνει συμβουλές σε σκεπτόμενους πολίτες, κυρίως θέλω να πιστεύω εκλεγμένους εκπροσώπους της Πελοποννήσου, ώστε να αναλάβουν σοβαρά τις ευθύνες τους στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και κάθε άλλου κοινωνικού προβλήματος της περιοχής τους, χωρίς να συνεχίζουν το ατέρμονο παιχνίδι της κολοκυθιάς να πάει το πρόβλημα αλλού, σαν χωματερή κάτω από το χαλί του γείτονα.
Η Πελοπόννησος είναι ένα σημαντικό γεωγραφικό και πολιτισμικό μνημείο της Ελλάδας, πρέπει να έχει ανθρώπινο πρόσωπο στην παγκόσμια κοινωνία, αν επιδιώκει να καρπώνεται την επισκεψιμότητα στις τουριστικές υποδομές της και τα μνημεία παγκόσμιου πολιτισμού που τυγχάνει να βρίσκονται εντός των γεωγραφικών συνόρων αρμοδιότητάς τους και περιμένουν θλιβερά την αξιοποίησή τους, παραμένοντας υπό κρατική συντηρητική φροντίδα μεταξύ αμέλειας και υποβαθμισμένης αναπτυξιακής πολιτικής.
Τα ίδια που λένε οι τρεις υποστηρίζω εδώ και χρόνια κι εγώ με τον τρόπο μου εδώ ως απλός πολίτης, αλλά συγκρούομαι με αυτούς που δεν κατανοούν ό,τι διαβάζουν, αν διαβάζουν και δεν προσπερνούν βιαστικά, ή αντιδρούν επιθετικά έως χυδαία και υβριστικά, διότι αισθάνονται πως θίγονται αποκλειστικά τους προνόμια εντοπιότητας, γνησιότητας, καθαρότητας και ιδιοκτησίας. Δυστυχώς πρόκειται για μια μεγάλη μάζα υπηκόων χωρίς συνείδηση του πολίτη που εκφράζονται από ανάλογης ποιότητας πολιτικάντηδες κοτζαμπάσηδες, που δεν αντιλαμβάνονται τέτοιες συμβουλευτικές επιστημονικές προτάσεις.

Ευάγγελος Αλε… (χωρίς επαλήθευση) Πέμπτη 23/04/2020 - 13:29

Εξαιρετική παρέμβαση από κάθε άποψη.
Αν και φαίνεται σαν μια στεγνή τεχνοκρατική διατύπωση εννοιών, απαντά πλήρως στην κατάσταση που βιώνει η χώρα κι αποτυπώνεται και στην τοπική κοινωνία γύρω από το ξενοδοχείο Γαλαξίας.
Δίνει συμβουλές σε σκεπτόμενους πολίτες, κυρίως θέλω να πιστεύω εκλεγμένους εκπροσώπους της Πελοποννήσου, ώστε να αναλάβουν σοβαρά τις ευθύνες τους στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και κάθε άλλου κοινωνικού προβλήματος της περιοχής τους, χωρίς να συνεχίζουν το ατέρμονο παιχνίδι της κολοκυθιάς, να πάει το πρόβλημα αλλού, σαν χωματερή κάτω από το χαλί του γείτονα.
Η Πελοπόννησος είναι ένα σημαντικό γεωγραφικό και πολιτισμικό μνημείο της Ελλάδας, πρέπει να έχει ανθρώπινο πρόσωπο στην παγκόσμια κοινωνία, αν επιδιώκει να καρπώνεται την επισκεψιμότητα στις τουριστικές υποδομές της και τα μνημεία παγκόσμιου πολιτισμού που τυγχάνει να βρίσκονται εντός των γεωγραφικών συνόρων αρμοδιότητάς τους και περιμένουν θλιβερά την αξιοποίησή τους, παραμένοντας υπό κρατική συντηρητική φροντίδα μεταξύ αμέλειας και υποβαθμισμένης αναπτυξιακής πολιτικής.
Τα ίδια που λένε οι τρεις επιστήμονες υποστηρίζω εδώ και χρόνια κι εγώ με τον τρόπο μου εδώ ως απλός πολίτης, αλλά συγκρούομαι με όλους αυτούς που δεν κατανοούν ό,τι διαβάζουν, κι αν διαβάζουν προσπερνούν βιαστικά χωρίς να κατανοούν τις έννοιες, ή αντιδρούν επιθετικά έως χυδαία και υβριστικά, διότι αισθάνονται πως θίγονται αποκλειστικά τους προνόμια εντοπιότητας, γνησιότητας, καθαρότητας και ιδιοκτησίας. Δυστυχώς πρόκειται για μια μεγάλη μάζα υπηκόων χωρίς συνείδηση του πολίτη που εκφράζονται από ανάλογης ποιότητας νάρκισους, πολιτικάντηδες, κοτζαμπάσηδες, που δεν αντιλαμβάνονται τέτοιες συμβουλευτικές επιστημονικές προτάσεις, για να μπορούν να κάνουν επικοινωνιακή ανεύθυνη πολιτική διαχείρισης δημόσιων οικονομικών πόρων.

Ευάγγελος Αλεξανδρής, Κοινωνιολόγος Δημοσιογράφος

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.

HTML με περιορισμούς

  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.