Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Καμουφλαρισμένη κεραία κινητής στο Άργος, δίπλα σε σχολεία, προκαλεί παρεμβολές στις τηλεοράσεις

Καμουφλαρισμένη κεραία κινητής στο Άργος, δίπλα σε σχολεία, προκαλεί παρεμβολές στις τηλεοράσεις

Τί αναφέρουν τα Ασφαλιστικά μέτρα και ποια προβλήματα επικαλούνται οι περίοικοι

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για καμουφλαρισμένη κεραία κινητής τηλεφωνίας που τοποθετήθηκε και λειτουργεί σε ταράτσα οικοδομής στην οδό Τημένου στο Άργος κατατέθηκαν την Τετάρτη στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ναυπλίου, από τον δικηγόρο Παναγιώτη Μπέσκα.

Η δίκη έχει προσδιοριστεί για τις 12 Φεβρουαρίου 2020.

Ποια είναι τα προβλήματα όμως που επικαλείται η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων;

Σύμφωνα με αυτήν, η κεραία βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, κοντά σε σχολεία και εκτός από τους φόβους που προκαλεί η ακτινοβολία της, έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουν σήμα από τους τηλεοπτικούς σταθμούς οι τηλεοράσεις!

Ο anagnostis.org παρουσιάζει τα βασικά σημεία της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, που κατέθεσε ο γνωστός δικηγόρος:

Παναγιώτης Μπέσκας

Η περιοχή είναι ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη. Στην οδό Τημένου βρίσκεται μία πολυόροφη   οικοδομή, στην οροφή τής  οποίας, κατά τις αρχές Δεκέμβριου 2019, τοποθετήθηκε, από μία κεραία κινητής τηλεφωνίας - σχετικός σταθμός βάσης.

Το σύστημα ραδιοεπικοινωνίας δηλαδή, η κεραία και σταθμός βάσης κινητής  τηλεφωνίας,  έχει συχνότητα εκπομπής στην περιοχή 1.805 ΜΗΖ - 1.880 ΜΗΖ, απ’  όσα πληροφορήθηκα.

Η κεραία αυτή, εκτιμώ ότι δύναται να παρέχει υπηρεσίες ασύρματων επικοινωνιών έως και  2100 ΜΗZ, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες τών πελατών τής αντίδικου.

Δεν είναι γνωστό, μέχρι στιγμής, εφόσον δεν έχει γίνει κάποια (γνωστή στους Αργείους  Πολίτες και  Δημότες) επίσημη μέτρηση από αρμόδιους φορείς, εάν οι εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση υπερβαίνουν ή όχι τα  νόμιμα θεσμοθετημένα όρια ασφαλούς έκθεσης, τα οποία έχουν κριθεί με βάση διεθνείς  επιστημονικές μελέτες, ότι είναι ασφαλή για την υγεία του ανθρώπου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι υπάρχει και λειτουργεί Δημοτικός Παιδικός Σταθμός, σε ευθεία  απόσταση διακοσίων μέτρων, περίπου, από το  ακίνητο που έχει τοποθετηθεί η κεραία.

Προς τα Νοτιοδυτικά  της οικοδομής υπάρχει και λειτουργεί Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο, που βρίσκεται σε ευθεία απόσταση  διακοσίων μέτρων περίπου, από το ακίνητο που  έχει  τοποθετηθεί η κεραία.

Οι μαθητές και οι δάσκαλοι διαβιούν, καθημερινά, επί πολλές  ώρες, στον Παιδικό  Σταθμό  και στο  Δημοτικό  Σχολείο και προαυλίζονται καθημερινά στις ώρες των διαλειμμάτων ενώ η κεραία εκπέμπει πλάγια (λοξά) κι ευθεία κατά πάνω τους.

Από τις αρχές Δεκέμβριου 2019, υπάρχουν συνεχείς και σοβαρές παρεμβολές στις τηλεοπτικές συσκευές μου, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή κάν η παρακολούθηση όλων τών Κρατικών τηλεοπτικών  σταθμών -  καναλιών, όπως και  των περισσότερων Τοπικών – Περιφερειακών. Το ίδιο συμβαίνει και σε πλείστους άλλους γείτονές μου, όπως  με διαβεβαίωσαν.

Οι επιπτώσεις στην  υγεία, από τις κεραίες  βάσης κινητής  τηλεφωνίας εξαρτώνται: 
α) από την απόσταση του χώρου διαβίωσης από την κεραία, 
β) από  τον προσανατολισμό τής  κεραίας,  δηλαδή,  εάν  εκπέμπει  προς  την κατεύθυνση τού χώρου διαβίωσης, 
γ) από την ένταση της ακτινοβολίας, όπως μπορεί να μετρηθεί ως μέση τιμή, 
δ) από την ηλικία του εκτιθέμενου,
ε) από την κατάσταση της υγείας του, 
στ) από τη χρονική διάρκεια τής  έκθεσης, δηλαδή τις ώρες διαβίωσης ανά ημέρα  στο  συγκεκριμένο χώρο,  κ.ά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε Δελτίο Τύπου του Διεθνούς Γραφείου για  την Καρκινική έρευνα, κατέταξε την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία της κινητής τηλεφωνίας στην κατηγορία 2Β των πιθανών καρκινογόνων παραγόντων για τον άνθρωπο, ένεκα ενδείξεων  για  συσχέτιση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με μορφές κακοήθους καρκίνου, η οποία αναπτύσσεται ραγδαία και πλήττει, συνήθως, τον εγκέφαλο.

Σημειωτέο, ότι τα υφιστάμενα στη Χώρα μας όρια ασφαλείας, ακόμη κι εάν είναι μειωμένα κατά 30 - 40% των  διεθνών ορίων, δεν συνεκτιμούν την, υπερισχύουσα του Ελληνικού  Δικαίου, Ευρωπαϊκή  Αρχή της Προφύλαξης. Σύμφωνα με  την Αρχή αυτή όπου ανακύπτουν κίνδυνοι σοβαρής ή  μη αναστρέψιμης βλάβης, η μη διαθεσιμότητα πλήρους επιστημονικής βεβαιότητας δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σαν λόγος για την αναβολή της λήψης αποδοτικών μέτρων για την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την άνω Αρχή, επιπρόσθετα, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης βλάβης στη σωματική και ψυχική υγεία των κατοίκων της περιοχής όπου βρίσκεται η εγκατάσταση, καθώς και στο περιβάλλον, ακόμη   κι εάν δεν μπορεί να αποδειχθεί πλήρως η αιτιώδης σχέση μεταξύ της επίμαχης εγκατάστασης και των επιβλαβών συνεπειών από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπει (βλέπετε ad hoc με  αριθμό 346/2018, Απόφασή τού Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου).

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι το αγαθό της υγείας του ανθρώπου είναι ανεκτίμητο και  δεν επιδέχεται οποιοδήποτε πειραματισμό ή αντιπαράθεση,  με αμφίβολα  υλικά αγαθά της σύγχρονης τεχνολογίας που την θέτουν σε κίνδυνο, πολύ δε περισσότερο με την ύπαρξη οικονομικών συμφερόντων.

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία δημιουργεί στο ανθρώπινο σώμα  δύο είδη πεδίων, ήτοι το ηλεκτρικό και το μαγνητικό και παράγει δύο είδη επιδράσεων και δη τις θερμικές, οι οποίες συνίστανται στην   αύξηση της θερμοκρασίας του ανθρώπινου σώματος από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που διέρχεται μέσα του και στις μη θερμικές, οι οποίες είναι και οι πλέον ύπουλες και περισσότερο έντονες, καθότι συνίστανται σε αλλοιώσεις των κυτταρικών λειτουργιών, όπως γλοιώματα και άλλες πιθανές μορφές καρκίνου, ανικανότητα τεκνοποίησης, κ.α.

Με τα δεδομένα αυτά και ενόψει της υφιστάμενης επιστημονικής  αβεβαιότητας τόσο ως προς τα όρια ασφαλείας και τον βαθμό κινδύνου  από την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν οι σταθμοί κινητής τηλεφωνίας όσο και ως προς τις συνέπειες που ενδέχεται αυτή να προκαλεί στο περιβάλλον και στον ανθρώπινο οργανισμό, δεν προκύπτει στη συγκεκριμένη  περίπτωση  ότι διασφαλίζεται η υγεία των προσώπων στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τον επίδικο σταθμό και ιδίως εκείνων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού,  δηλαδή,  μαθητών, ασθενών,  κ.λ.π.) Βλέπετε  ad hoc με  αριθμό 157/2017, Απόφασή τού Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.

Δεν γνωρίζω εάν έχει εκδοθεί κι  εάν υφίσταται (σύμφωνα με τις δέουσες – νόμιμες προδιαγραφές  εγκαταστάσεων  κεραιών   κινητής τηλεφωνίας, κ.λ.π., μονάδων) άδεια  τοποθέτησης και λειτουργίας αυτής. Πάντως, σε  κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως του ζητήματος της νομιμότητας ή μη της αδειοδότησης του εν λόγω σταθμού, η καθ’ ής (παραβιάζοντας, κατ’ εμέ, την Αρχή της προφύλαξης), φρονώ ότι πλήττει το αγαθό της υγείας μου και των  γειτόνων μου αλλά κυρίως, των παιδιών στον άνω Παιδικό Σταθμό και  στο άνω  Δημοτικό Σχολείο, καθώς και περιβαλλοντικά αγαθά, στα οποία ανήκουν κατά   μεγάλο μέρος τα  κοινά και κοινόχρηστα πράγματα, ων οποίων η χρήση και οι (από αυτά) ωφέλειες αφορούν άμεσα τη ζωή και την υγεία του ανθρώπου και συνιστούν βασικά στοιχεία για την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής.

Σε  κάθε περίπτωση, πρέπει να  ληφθεί  υπόψη  Σας, ότι  οι μέχρι τώρα ανάγκες τηλεπικοινωνίας επαρκώς καλύπτονται από το μέχρι σήμερα υπάρχον δίκτυο, χωρίς τον επίδικο σταθμό. Συνήθως, οι κεραίες εντός των πόλεων, όπως η επίδικη, προφανώς, πρέπει να έχουν μικρότερη εμβέλεια χρήσης. Πρόκειται δε για ζήτημα ανοιχτό στην επιστημονική έρευνα, χωρίς οριστική, ασφαλή και βέβαιη απάντηση, όχι τόσο ως προς την επικινδυνότητα  της συγκεκριμένης  ακτινοβολίας, ως προς την οποία συγκλίνουν σήμερα οι περισσότερες επιστημονικές απόψεις αλλά ως προς τα ασφαλή πλέον όρια έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Έτσι, τα υπάρχοντα θεσπισθέντα από τον Έλληνα Νομοθέτη μέτρα, που υπαγορεύτηκαν από την ανάγκη εκλογίκευσης της διαδικασίας και από τα νέα νομολογιακά δεδομένα των τελευταίων ετών, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της προφύλαξης (βλέπετε αιτιολογική έκθεση του Νόμου 3461/2006 και του Νόμου 4070/2012), προς την κατεύθυνση επικαιροποίησης του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την αδειοδότηση κεραιοσυστημάτων, με δεδομένο ότι ο τομέας των επικοινωνιών είναι ταχύτατα εξελισσόμενος, δεν μπορούν να θεωρηθούν, ως επαρκή μέτρα προφύλαξης που μπορούν να εξαλείψουν ή να περιορίσουν ικανοποιητικά τον κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων από την καθημερινή έκθεσή τους στην παραπάνω ακτινοβολία. Διότι δεν αναπροσαρμόστηκαν τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική  ακτινοβολία.  Σε ουδεμία περίπτωση δύναται οποιοσδήποτε να  στηριχθεί σε τυχούσες  δεσμεύσεις ή δηλώσεις εταιρειών κινητής τηλεφωνίας αναφορικά με τους κινδύνους και τις επιπτώσεις από τη λειτουργία κεραίας, όπως η συγκεκριμένη στην παραπάνω θέση, εν όψει των συνθηκών και της υφιστάμενης κατάστασης στον περιβάλλοντα χώρο. Δεν αρκούν δηλώσεις ότι δεν παραβιάζονται τα όρια ασφαλούς έκθεσης του πληθυσμού σε  ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (Επ.Αν. Σ.τ.Ε. 277/2014).  Πέραν τούτων, όμως, δεν έχει  επιπλέον  διασφαλιστεί πλήρης (επαρκώς αποτελεσματικός και ασφαλής) έλεγχος τήρησης των ισχυόντων, έστω σήμερα, ορίων έκθεσης του γειτονικού πληθυσμού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, που εκπέμπει ο επίμαχος σταθμός, γιατί η ένταση ισχύος του μπορεί να μεταβληθεί με ευχέρεια, χωρίς, προσέτι, να υπάρχει δυνατότητα συχνών κι επισταμένων ελέγχων και μετρήσεων  από ειδικούς επιστήμονες (και μάλιστα απροειδοποίητα, χωρίς να γνωρίζουν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας τον ακριβή χρόνο των εκάστοτε μετρήσεων).

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

Banner Home Design

Riviera Banner

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.

HTML με περιορισμούς

  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.