Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Home design μακέτα

Παιδικός σταθμός

Εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Άργους

Πότε ξεκινά η διαδικασία και πότε ολοκληρώνεται

Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών ενημερώνει ότι την Παρασκευή 10 Μαΐου ξεκινούν οι εγγραφές και επανεγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2019 – 2020, με διάρκεια έως και την Παρασκευή 31 Μαΐου.

Τα όρια ηλικίας των παιδιών που θα φιλοξενηθούν στα Παιδικά Τμήματα των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, είναι από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο), με αντίστοιχες χρονολογίες γέννησης από 01/01/2016 έως 28/02/2017. Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξετασθεί η αίτηση θα πρέπει το νήπιο να έχει συμπληρώσει τα 2,5 χρόνια στις 31-8-2019.

Τα όρια ηλικίας των βρεφών που θα φιλοξενηθούν στο Βρεφικό τμήμα του 5 Βρεφονηπιακού σταθμού Άργους, είναι από 18 μηνών έως 2,5 ετών,με αντίστοιχες χρονολογίες γέννησης από 01/03/2017 έως 28/02/2018

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξετασθεί η αίτηση θα πρέπει το βρέφος να έχει συμπληρώσει στις 31-8-2019 τον 18 μήνα.

Η Αίτηση με τα δικαιολογητικά θα κατατίθεται αποκλειστικά από τους Γονείς/Κηδεμόνες
Όλα τα δικαιολογητικά που κατατίθενται συνημμένα με την αίτηση θα πρέπει να είναι ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ή ευκρινή φωτοαντίγραφα.

Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα παραλαμβάνονται.

Το έντυπο της αίτησης, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Δ/νσης των παιδικών σταθμών και τα σχετικά έντυπα που αφορούν την κατάθεση της αίτησης οι γονείς μπορούν να τα κατεβάσουν από την ιστοσελίδα του Δήμου www. newargos. gr ή να τα παραλάβουν από τους παιδικούς /Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα υποβάλλουν την αίτησή τους στον παιδικό /βρεφονηπιακό της 1 επιλογής τους που τους εξυπηρετεί [Σταθμοί προτίμησης μέχρι δύο (2)] συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά καθημερινά στο γραφείο της Προϊσταμένης του τμήματος 09:00 π.μ. – 13:00 μ.μ..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ:
1 Παιδικός Σταθμός Άργους Δανοπούλου 9-Άργος,Τ.Κ.21231
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2751067757,Προϊσταμένη τμήματος Δρακοπούλου Όλγα
2 Παιδικός Σταθμός Άργους, Ιακώβου Μάνου 23-Άργος, Τ.Κ.21232
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2751029470, Προϊσταμένη τμήματος Αλεξοπούλου Μαρία
3 Παιδικός Σταθμός Λιμνών, Λίμνες Άργους Αργολίδας,Τ.Κ.21200
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2751083496, Προϊσταμένη τμήματος Μπάρλα Μαρία
5 Βρεφονηπιακός Σταθμός Άργους, Περούκα 23-Άργος Τ.Κ.21231
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :2751024991, Προϊσταμένη τμήματος Κόσσυβα Μαρία

Προϋποθέσεις επανεγγραφής:

Προϋπόθεση για την κατάθεση εκ νέου αίτησης εγγραφής, για παιδιά που ήδη φιλοξενούνται, είναι η τακτοποίηση της συμβολικής οικονομικής συμμετοχής, για το χρονικό διάστημα που το παιδί ήδη φιλοξενείται.

Όσοι αιτούντες επανεγγραφής πληρούν τις προϋποθέσεις αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020» θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση μη υποβολής αιτήσεως στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, η αίτηση επανεγγραφής θα αξιολογηθεί ως αρχική αίτηση εγγραφής.

Οι αιτήσεις επανεγγραφής θα υποβάλλονται στον παιδικό /βρεφονηπιακό σταθμό όπου φιλοξενείται κάθε παιδί.

Επανεγγραφή θεωρείται η αίτηση για εγγραφή στον ίδιο Παιδικό Σταθμό

Τα βρέφη που επανεγγράφονται ως νήπια, φιλοξενούνται στο Σταθμό που ανήκουν ως νήπια.
Τα νήπια που επανεγγράφονται, φιλοξενούνται στον ίδιο Σταθμό ή σε άλλο παιδικό πλησιέστερο της οικίας που διαμένουν αλλά θα πρέπει να δηλώνεται ο σταθμός που ήδη φοιτά το νήπιο όπως επίσης και η νέα επιλογή λόγω αλλαγής διαμονής τους.

Σε περίπτωση που ένας Σταθμός παρουσιάζει πληρότητα, είναι δυνατή η μετακίνηση παιδιών, που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής, σε άλλο Σταθμό, με σκοπό την εξυπηρέτηση αυτών.

Οι κενές θέσεις που θα προκύπτουν από διαγραφές στα βρεφικά και νηπιακά τμήματα, θα καλύπτονται από παιδιά που ανήκουν στην ίδια ηλικιακή ομάδα με αυτά που διαγράφηκαν.

Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται και σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Εγγραφές θα γίνονται μέχρι και τον Μάρτιο, για παιδαγωγικούς λόγους και για την εύρυθμη λειτουργία των σταθμών, εκτός εκτάκτων περιπτώσεων, για σοβαρούς κοινωνικούς λόγους.

Η επιλογή των βρεφών και νηπίων θα γίνεται με το σύστημα της μοριοδότησης.

Τα βρέφη τα οποία δύνανται να εγγραφούν μοριοδοτούνται σε ειδική λίστα με τα ίδια κριτήρια και δικαιολογητικά

Θα ληφθούν υπ’ όψιν, θα μοριοδοτηθούν και θα είναι έγκυρα, μόνο τα δικαιολογητικά που θα κατατίθενται στην υπηρεσία έως και την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης και αξιολόγησης των αιτήσεων, θα ανακοινωθούν στις 28/6/
2019.

Ορίζεται διάστημα ενστάσεων, επί της μοριοδότησης των αιτήσεων, από 01/07/2019 έως 10/07/ 2019

Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στο γραφείο Δ/νσης παιδικών σταθμών καθημερινά 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. Οι πίνακες μοριοδότησης, μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων θα ανακοινωθούν 22/07/ 2019.

Πληροφορίες επί της διαδικασίας:

Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, θα υπάρξει ανακοίνωση της επιτροπής με τα προσωρινά αποτελέσματα, όπου ως πλήρεις με μόριοδότηση θα χαρακτηρίζονται οι αιτήσεις που έχουν επισυνάψει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως ελλιπείς χωρίς μοριοδότηση όταν κάποιο δικαιολογητικό δεν έχει αναρτηθεί ή δεν είναι αυτό που ορίζεται από την απόφαση του Δ.Σ, ως εκπρόθεσμες χωρίς μοριοδότηση όταν η αίτηση & τα δικαιολογητικά έχουν κατατεθεί πέραν των ημερομηνιών που έχει ορίσει το Δ.Σ ή ως απορριπτέες όταν η ηλικία των παιδιών δεν πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στους σταθμούς της Δ/νσης παιδικών σταθμών.

Μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων δίνεται χρονικό περιθώριο δέκα(10) ημερών για την υποβολή ενστάσεων επί της μοριοδότησης ή κατάθεση συμπληρωματικών δικαιολογητικών.
Τις ενστάσεις όπως και την ορθότητα κατάθεσης των συμπληρωματικών δικαιολογητικών εξετάζει η επιτροπή αξιολόγησης

Μετά και τον έλεγχο των ενστάσεων η επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφών συντάσσει έκθεση προς το Δ.Σ του Δήμου Άργους-Μυκηνών με τους πίνακες επιλογής ανά σταθμό με τη μοριοδότησή τους αλλά και τους πίνακες επιλαχόντων με την αντίστοιχη μοριοδότηση. Όταν υπάρχει εντολή τοποθέτησης εγγραφής σε Βρεφικό- Παιδικό- Βρεφονηπιακό σταθμό στο πλαίσιο επιδοτούμενο προγράμματος παύει να ισχύει η αίτηση εγγραφής – επανεγγραφής μέσω των διαδικασιών εγγραφών – επανεγγραφών με μοριοδότηση.

Το Δ.Σ θα αποφασίσει για την επιλογή των φιλοξενούμενων νηπίων.

Η απόφαση επιλογής και ο πίνακας επιλαχόντων με σειρά προτεραιότητας βάσει μορίων αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου.

Μετά την επιλογή, οι γονείς θα ενημερώνονται από την Προϊσταμένη του Σταθμού για την ημερομηνία προσέλευσής τους για προσαρμογή του παιδιού τους. Για να επιτευχθεί ομαλή προσαρμογή, απαιτείται πλήρης συνεργασία της οικογένειας με το προσωπικό.

Τα οριστικά αποτελέσματα τόσο των επανεγγραφών όσο και των εγγραφών καθώς και ο πίνακας επιλαχόντων μέσω μοριοδότησης, ανάλογα με τη δυναμικότητα του κάθε Παιδικού/Βρεφονηπιακού Σταθμού, θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» – ΕΣΠΑ 2014-2020 και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής νηπίων/βρεφών μέσω ΕΣΠΑ.

Για την επιλογή αιτήσεων ίσου αριθμού μορίων, με την ίδια σειρά επιλογής Παιδικού Σταθμού και στην περίπτωση έλλειψης κενών θέσεων, κριτήριο επιλογής αποτελεί το χαμηλότερο συνολικό εισόδημα της οικογένειας και εάν προκύπτει, εκ νέου, ίσος αριθμός μορίων πραγματοποιείται κλήρωση.

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων δεν θα εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο της αιτούσας/αιτούντος και του παιδιού.

Η μοριοδότηση της αίτησης θα αναζητείται με τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα έχει λάβει η αίτηση κατά την κατάθεσή της. Για τον λόγο αυτό, εφόσον είναι πλήρης η αίτηση και τα δικαιολογητικά κατόπιν στήριξης και επιτόπιου ελέγχου αυτής από την προϊσταμένη κάθε παιδικού σταθμού στον οποίο υπάγεται ο γονέας,σύμφωνα με την διεύθυνση κατοικίας του,την καταθέτει ο ίδιος ο γονέας στο πρωτόκολλο του Δήμου Άργους -Μυκηνών,στο ισόγειο επί της οδού Καποδιστρίου 9-10, για να γνωρίζει τον αριθ. Πρωτ. που θα λάβει η αίτησή του.

 

 

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.

HTML με περιορισμούς

  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.