Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Banner Επιμελητήριο Αργολίδας

ΕΟΔΥ Banner

Εικόνα
Δημοτικό συμβούλιο στο Ναύπλιο

Εβδομάδα συνεδριάσεων στο Ναύπλιο

Σημαντικά θέματα στην ατζέντα δημοτικού και τοπικού συμβουλίου

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:30 στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων της Π.Ε. Αργολίδας , συγκαλούμενου να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ Περί ανάδειξης εκπροσώπων του Δήμου στο ΔΣ του ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου . 

2ο ΘΕΜΑ Περί λήψης απόφασης για συμμετοχή και αποδοχή των όρων της πρόσκλησης IV (αριθμ. πρωτ. 2225/14-1-2019) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» στον άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» και για υποβολή πρότασης - αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Ναυπλιέων στο ανωτέρω πρόγραμμα με τίτλο : «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ναυπλιέων». 

3ο ΘΕΜΑ Περί έγκρισης κατανομής αποδεχθέντος ποσού από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (σχετ. αρ.πρωτ. 30292/19-04-2019 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών) 

4ο ΘΕΜΑ Περί έγκρισης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος. 

5ο ΘΕΜΑ Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επούλωση λάκκων Δήμου Ναυπλιέων». 

6ο ΘΕΜΑ Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση εκβάθυνσης στο λιμένα Ναυπλίου και υποστήριξη κρηπιδωμάτων». 

7ο ΘΕΜΑ Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εκτέλεση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε επιλεγμένους χώρους του Δ. Ναυπλιέων». 

8ο ΘΕΜΑ Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δ.Ε Ασίνης και ΔΕ Μιδέας». 

9ο ΘΕΜΑ Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δ.Ε Ναυπλίου και ΔΕ Ν.Τίρυνθας». 

10ο ΘΕΜΑ Επί εισήγησης για έγκριση της μελέτης και εκτέλεσης της υπηρεσίας «Διατήρηση μέτρων για την αναγκαστική άρση κινδύνου λόγω επικινδυνότητας από δομικής άποψης, του διώροφου κτιρίου επί της οδού 25ης Μαρτίου , αριθμός 22 (Ο.Τ. 251) , εντός σχεδίου πόλεως Ναυπλίου» 

11ο ΘΕΜΑ Επί εισήγησης για έγκριση της μελέτης και εκτέλεσης της υπηρεσίας «Αναγκαστική άρση κινδύνου λόγω επικινδυνότητας από δομικής και στατικής άποψης διώροφου κτιρίου εντός οικισμού Λευκακίων Δήμου Ναυπλιέων». 

12ο ΘΕΜΑ Επί εισήγησης για έγκριση της μελέτης και εκτέλεσης της υπηρεσίας «Αναγκαστική άρση κινδύνου λόγω επικινδυνότητας από δομικής άποψης, του τριώροφου κτιρίου με πρόσωπο επί των οδών Εμμανουήλ Σοφρώνη, Βασ. Αλεξάνδρου και Βασ. Όλγας, εντός Σχεδίου Πόλεως Ναυπλίου». 

13ο ΘΕΜΑ Επί εισήγησης χορήγησης δικαιώματος διέλευσης από τον ΟΤΕ Άργους σε κοινόχρηστους χώρους του Δ.Ναυπλιέων για τοποθέτηση καμπίνας Γ2 στον οικισμό Ν.Ροεινό της Κοινότητας Ν.Ροεινού. 

14ο ΘΕΜΑ Περί βεβαίωσης παρακρατηθέντος ποσού από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για εξόφληση τοκοχρεωλυσίων δανείων της ΔΕΥΑ Ναυπλίου. 

15ο ΘΕΜΑ Περί διαγραφής οφειλών προς τρίτους του Δήμου λόγω παραγραφής. 

16ο ΘΕΜΑ Επί εισήγησης για σύσταση Επιτροπής Εκτίμησης τμήματος ακινήτων. 

17ο ΘΕΜΑ Επί εισήγησης για σύσταση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. 

18ο ΘΕΜΑ Επί εισήγησης για σύσταση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης και εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου. 

19ο ΘΕΜΑ Περί ανάδειξης μέσω κλήρωσης μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Επισκευές- συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων ». 

20ο ΘΕΜΑ Επί εισήγησης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της Πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος Διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς . 

21ο ΘΕΜΑ Περί έγκρισης χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. 

22ο ΘΕΜΑ Περί ορισμού εκπροσώπου ως μέλους επιτροπής για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων δικαιοδοσίας του Δήμου που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών ασθενειών. 

23ο ΘΕΜΑ Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης του 15ου Σεμιναρίου Διεθνούς Δικαίου. 

24ο ΘΕΜΑ Περί εγκρίσεως συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια . 

25ο ΘΕΜΑ Περί εγκρίσεως διοργάνωσης αρχιερατικού μνημοσύνου υπέρ αναπαύσεως των Μεγάλων Ευεργετών του Ναυπλίου.

Τοπικό Συμβούλιο την Παρασκευή

Την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου το Συμβούλιο της Κοινότητας Ναυπλίου για να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ
Περί γνωμοδότησης για τη χορήγηση ή μη παράτασης άδειας λειτουργίας μουσικής, στο Κ.Υ.Ε « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ » της Κατσίλα Μαρίας του Δημητρίου που λειτουργεί στην οδό 25ης Μαρτίου 03 (εντός πάρκου ΟΣΕ) , στη ΔΚ Ναυπλίου , του Δήμου Ναυπλιέων

2ο ΘΕΜΑ
Επί αιτήσεως Ψυχογιού Κωνσταντίνου για χορήγηση ειδικού σήματος στάθμευσης

3ο ΘΕΜΑ
Επί αιτήσεως OPREA MARIAN για χορήγηση ειδικού σήματος στάθμευσης

4ο ΘΕΜΑ Περί εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλίου για: α) την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ναυπλιέων του έτους 2019, με την ένταξη σε αυτό νέας μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη οριστικής μελέτης εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης του έργου για την ευστάθεια των βραχωδών πρανών κατά μήκος του « Γύρου της Αρβανιτιάς» β) Την άμεση αποστολή εγγράφου-αιτήματος προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας για να τεθούν από αυτήν οι όροι του έργου αφού στον Βράχο της Ακροναυπλίας υπάρχουν σημαντικές αρχαιότητες και γ) τη σύναψη Προγραμματικής σύμβασης με την Αναπτυξιακή Νομού Αργολίδας για τη μέσω αυτής γρήγορη ανάθεση της μελέτης

5ο ΘΕΜΑ Περί ορισμού εκπροσώπου ή εκπροσώπων της κοινότητας Ναυπλίου στο Δ.Σ του Ιδρύματος : Οίκος ευγηρίας, Μαρίας Ράδου.

 

 

Κοντός Banner

Μουσικό Σχολείο Αργολίδας

 

Εικόνα

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.

HTML με περιορισμούς

  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.