Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κέντρο Κοινότητας στο Ναύπλιο

Δημοσιεύτηκε
από admin
Κέντρο Κοινότητας στο Ναύπλιο

Από το γραφείο του βουλευτή  Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Γκιόλα έγινε γνωστό ότι η Αναπληρώτρια Υπουργός κ. Θ. Φωτίου ενημέρωσε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πως το Υπουργείο Εργασίας διασφάλισε τους αναγκαίους πόρους για την σύσταση και λειτουργία Κέντρων Κοινότητας σε όλους τους δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου με πληθυσμό από 10.000 κατοίκους και άνω, με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, παρά τις αντιρρήσεις και διαφωνίες 18 δημάρχων της Πελοποννήσου -  οι οποίοι μάλιστα έχουν ενημερώσει και το Υπουργείο με σχετική επιστολή τους, επέλεξε να κινηθεί σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν του Υπουργείου, αλλάζοντας όχι μόνο τον συνολικότερο σχεδιασμού του Υπουργείου, αλλά και το ύψος των πόρων που διατίθενται ανά Περιφερειακή Ενότητα, καθώς και τον αριθμό εργαζομένων ανά δομή.  Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου με απόφασή της, η οποία ελήφθη χωρίς την σύμφωνη γνώμη των δημάρχων και χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση για το θέμα, ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει στην σύσταση μίας επιτελικής δομής και πέντε Κέντρων Κοινότητας αποκλειστικά στις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων, με ισάριθμες Κινητές Μονάδες, καλώντας μάλιστα τους δήμους της Περιφέρειας να υπογράψουν σχετική Προγραμματική Σύμβαση. Η απόφαση αυτή της Περιφέρειας Πελοποννήσου κινήθηκε κατά παρέκκλιση των συνολικότερων πολιτικών του Υπουργείου για την κοινωνική ένταξη και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τα Κέντρα Κοινότητας και τον Εθνικό Μηχανισμό Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής (Ν. 4445/2016), αποδυναμώνοντας παράλληλα την δυνατότητα του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης, ο οποίος βρίσκεται εγγύτερα στους πολίτες, να αποτελέσει μέσω των Κέντρων Κοινότητας και της διασύνδεσής τους με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των δήμων «πυρήνα» δράσης και μιας  πιο ολιστικής αντιμετώπισης των κοινωνικών θεμάτων σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον μέσω της απόφασης αυτής της Γ.Γ.Π. Πελοποννήσου, οι Δήμοι της Περιφέρειας θα στερηθούν σημαντικούς πόρους που μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην ενίσχυση των Κοινωνικών Υπηρεσιών τους σε μια περίοδο ιδιαιτέρως κρίσιμη για τους πολίτες που βιώνουν φτώχεια ή/και κοινωνικό αποκλεισμό.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Αναπληρώτρια Υπουργός, κ. Θ. Φωτίου ανέφερε στη βουλή  πως ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Τατούλης έστειλε εξώδικο στο Υπουργείο, καταγγέλλοντας τον σχετικό νόμο για τα Κέντρα Κοινότητας ως παράνομο!

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η Αναπληρώτρια Υπουργός κ. Θ. Φωτίου, σε στενή συνεργασία Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Α. Χαρίτση, λαμβάνοντας μέτρα για να υποστηρίξουν ενεργά τους δήμους της χώρας, αλλά και της Πελοποννήσου, κατέληξε σε έναν αποτελεσματικό τρόπο για την αντιμετώπιση του θέματος που έχει προκύψει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με δύο βασικούς στόχους:

 1. αφενός την διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (με το σκέλος που αφορά την κεντρική διοίκηση) για την σύσταση και λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας και στους 21 Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου με πληθυσμό από 10.000 κατοίκους και άνω (και όχι μόνο στους 5 δήμους που είναι πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων όπως αποφάσισε η Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου), τα οποία θα ανταποκρίνονται και θα καλύπτουν τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες κάθε Περιφερειακής Ενότητας
 2. και αφετέρου τη διασφάλιση πως και η Πελοπόννησος θα ενταχθεί στον συνολικότερο σχεδιασμό του Υπουργείου για την κοινωνική ένταξη.

 
Το Κέντρο Κοινότητας ως μια νέα και καινοτόμα δομή, η οποία θα συσταθεί σε κάθε Δήμο με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, αποτελεί έναν βασικό πυρήνα διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One Stop Shοp” στα πρότυπα των βέλτιστων πρακτικών άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. Διασφαλίζει ολιστική προσέγγιση σε όλα τα κοινωνικά θέματα και συνεργώντας με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου, συνιστά μια δράση «ομπρέλα», παρέχοντας υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται - σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ) -  σε εθνικό επίπεδο, και ειδικότερα με:

 • την καθολική εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που προβλέπεται να ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2017 
 • το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ
 • τις ρυθμίσεις του Ν. 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης
 • την προώθηση και εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και κοινωνικής ένταξης 

 
Επίσης, το Κέντρο Κοινότητας διασφαλίζει την δικτύωση τόσο με τις άλλες συγχρηματοδοτούμενες κοινωνικές δομές του Δήμου, όσο και με όλες τις δομές και υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ) ή υπηρεσίες και φορείς κοινωνικής προστασίας. Επιπλέον όπου παρίσταται ανάγκη, υπάρχει δυνατότητα να λειτουργούν Παραρτήματα στα Κέντρα Κοινότητας για να αντιμετωπίζουν θύλακες φτώχειας, καθώς και κινητές μονάδες για τον εντοπισμό και εξυπηρέτηση ατόμων που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Τα Κέντρα Κοινότητας μπορούν επίσης να δραστηριοποιούνται και στη διανομή βασικών αγαθών, έτσι ώστε να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας και εξοικονόμηση πόρων σε επίπεδο ΠΕΠ.

Ωφελούμενοι & ωφελούμενες των Κέντρων Κοινότητας θα είναι πολίτες (άνδρες και γυναίκες) που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των «Κέντρων Κοινότητας» και κατά προτεραιότητα οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, ευπαθείς ομάδες πληθυσμού κ.λπ.

Τέλος ως φορείς υλοποίησης των Κέντρων Κοινότητας, ορίζονται οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού,  Δημοτικά ΝΠΔΔ, κοινωφελείς επιχειρήσεις των Δήμων ή άλλοι φορείς τους. Η λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας, τα οποία θα συνεργάζονται και θα συνεπικουρούν τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, είναι απαραίτητη, ιδίως εν όψει της εφαρμογής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, που απαιτεί μια καθολική, πλήρη αλλά και εξατομικευμένη ενημέρωση και υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των αδύναμων οικονομικά πολιτών του κάθε Δήμου. 

Τόσο η κυβέρνηση, όσο και το αρμόδιο Υπουργείο διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των δήμων σε πόρους για κοινωνικές δομές. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Αναπληρώτρια Υπουργός, κ. Θ. Φωτίου «κανείς δεν μπορεί να είναι πάνω από το συμφέρον των πολιτών και πάνω απο το συμφέρον των δήμων». 
ι)  ΚΥΑ Δ23/ΟΙΚ. 14435−1135, ΦΕΚ 854, 30/03/2016 και Νόμος 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις.» 
ιι)  Όπως δήλωσε κ. Θ. Φωτίου στην συζήτηση για την επίκαιρη ερώτηση (09/01/2017), με τον σχεδιασμό του Υπουργείου συμφωνεί και η ΚΕΔΕ, σύμφωνα με σχετική επιστολή που απέστειλε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Πατούλης.
ιιι)  Με βάση τον σχεδιασμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε κάθε Κέντρο Κοινότητας προβλέπεται να απασχολούνται, ανάλογα με τον πληθυσμό του Δήμου, από 2 έως 4 άτομα. Συγκεκριμένα, 

 • σε Δήμους 10-40.000 κατοίκων  το Κέντρο Κοινότητας θα στελεχώνεται από δύο άτομα, 
 • σε Δήμους 40-100.000 κατοίκων από τρία άτομα και 
 • σε Δήμους άνω των 100.000 κατοίκων από τέσσερα άτομα.

 

Ετικέτες

Γιάννης Γκιόλας Κέντρα Κοινότητας

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.

HTML με περιορισμούς

 • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
 • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.