Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Banner Επιμελητήριο Αργολίδας

31η Πορεία Ειρήνης Κερασίτσα-Τρίπολη

ΔημοσιεύτηκεΠαρ. 3 Απρ. 2015
από admin

Οι  Επιτροπές Ειρήνης Πελοποννήσου, σε πρόσφατη συνεδρίασή  τους, αποφάσισαν τη διεξαγωγή της 31ης Πορείας Ειρήνης την Κυριακή 10 Μάη 2015.

Η  ΕΕΔΥΕ,  συ­μπλη­ρώ­νο­ντας  φέτος  60  χρό­νια αγώνα στο τι­μό­νι του αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού – φι­λει­ρη­νι­κού κι­νή­μα­τος της χώρας μας, με ση­μα­ντι­κό  ρόλο  και  σε  πα­γκό­σμιο  επί­πε­δο μέσω του Πα­γκό­σμιου Συμ­βου­λί­ου Ει­ρή­νης, εκ­φρά­ζει την έντο­νη ανη­συ­χία για τα σύν­νε­φα του πο­λέ­μου  που  πυ­κνώ­νουν  στην πε­ριο­χή  μας  και  τους  νέους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς που βρί­σκο­νται στα σκα­ριά.

Γι’ αυτό  και  στις  ση­με­ρι­νές συν­θή­κες απευ­θύ­νου­με  πλατύ  κά­λε­σμα στον ερ­γα­ζό­με­νο λαό, σε κάθε προ­ο­δευ­τι­κό άν­θρω­πο, στους άνερ­γους, στις γυ­ναί­κες και ιδιαί­τε­ρα στη νε­ο­λαία να βα­δί­σουν μα­ζι­κά και αγω­νι­στι­κά με τις ση­μαί­ες του αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού – φι­λει­ρη­νι­κού κι­νή­μα­τος, τι­μώ­ντας έτσι με τον κα­λύ­τε­ρο τρόπο τη μνήμη του Γρη­γό­ρη Λα­μπρά­κη και πολ­λών άλλων επώ­νυ­μων και ανώ­νυ­μων αγω­νι­στών της Ει­ρή­νης, διεκδικώντας:

  • Να ξηλωθούν τώρα οι Βάσεις  και  τα  στρατηγεία  του  ΝΑΤΟ και  της  ΕΕ
  • Καμιά  εμπλοκή  στους  ιμπεριαλιστικούς  πολέμους
  • Αποδέσμευση  από  ΕΕ – ΝΑΤΟ

 
 
 

Ετικέτες

Πορεία ειρήνης Αρκαδία Τρίπολη

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.

HTML με περιορισμούς

  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.