Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Δημοτικό Συμβούλιο Άργους

30 θέματα προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο Άργους

Την Δευτέρα το απόγευμα η συνεδρίαση

Συνεδριάζει την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου (19.30), το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους – Μυκηνών προκειμένου να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:

1. Συζήτηση και λήψη αποφάσεως και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. υπουργικής αποφ., αριθ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη»

2. Περί εγκρίσεως του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άργους – Μυκηνών (ΚΕΔΑΜ)

3. Επί του από 7-2-2019 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών»

4. Περί επεκτάσεως δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού

5. Επί του από 6-2-2019 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή τελών ύδρευσης; Τ.Κ. Αλέας και επαναβεβαίωση αυτών»

6. Επί του από 7-2-2019 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή ποσών από το Δημοτικό Φόρο 0,5% ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων»

7. Περί χορηγήσεως παραγωγικής άδειας πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών

8. Περί συμμετοχής του Δήμου Άργους – Μυκηνών στο συνέδριο που διοργανώνουν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, σε συνεργασία με το Δήμο Αλμωπίας με θέμα: «Πολιτισμός – Αθλητισμός Αναπτυξιακά Πρότυπα Πόλεων και Ποιότητα Ζωής» στο Δήμο Αλμωπίας – Λουτρά Πόζαρ στις 15 – 16 Φεβρουαρίου 2019

9. Περί μισθώσεως ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Μαλαντρενίου για την εγκατάσταση και λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και αθλοπαιδιών

10. Περί εκμισθώσεως δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Κεφαλοβρύσου για χρήση Καντίνας – Αναψυκτηρίου

11. Περί αποδοχής συμφωνίας επιχορήγησης στα πλαίσια του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και έγκριση εκτέλεσης αυτής στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΠΕΔ και ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ

Θέματα Τμήματος Προμηθειών:

12. Έγκριση διενέργειας σύμβασης για την προμήθεια τριών συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων

13. Έγκριση διενέργειας σύμβασης για την προμήθεια ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με αρπάγη και ενός πολυμηχανήματος με εξαρτήματα

14. Έγκριση διενέργειας σύμβασης για την προμήθεια δύο μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων οχημάτων 22 κ.μ. και 12,5 κ.μ.

Θέματα Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών:

15. Περί διάλυσης – λύσης της σύμβασης της μελέτης «Περιβαλλοντική μελέτη του έργου: “Υδρομάστευση και κατασκευή δικτύων άρδευσης στα Τ.Δ. Φρουσιούνας και Αλέας” της πρώην Κοινότητας Αλέας»

16. Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Μονάδας Μηχανικής Διαλογής στα Πλαίσια Προσωρινής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων»

17. Περί εκτελέσεως του έργου: «Αποκατάσταση παραρεμάτιας ζώνης Ξοβριού ποταμού»

18. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δήμου Άργους – Μυκηνών 2ο έργο»

19. Περί υποβολής προτάσεως στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» στον Άξονα Προτεραιότητας 2Β «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού» για ένταξη του έργου: «Μουσικό Σχολείο Αργολίδος»

20. Περί τοποθετήσεως εξοπλισμού οδών – κοινοχρήστων χώρων (οδική ασφάλεια – καθρέπτες κυκλοφορίας)

Θέματα Δ/νσης Παιδικών Σταθμών:

21. Περί εγκρίσεως πρακτικής άσκησης (εαρινό εξάμηνο 2019 Α΄) σπουδαστών του Δ.ΙΕΚ ΑΡΓΟΥΣ, της ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων στους Παιδικούς / Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Άργους – Μυκηνών

22. Περί εξετάσεως αιτήματος και εγκρίσεως πρακτικού Επιτροπής Επαναξιολόγησης για μείωση τροφείων κατά το ήμισυ

23. Περί εγκρίσεως εγγραφής νηπίου στον 1ο Παιδικό Σταθμό του Δήμου Άργους – Μυκηνών, σχολικής περιόδου 2018 – 2019 (4η εισήγηση ειδικής επιτροπής)

Ορισμός Επιτροπών:

24. Περί ορισμού επιτροπής υπαλλήλων για την διεξαγωγή κληρώσεων απ’ ευθείας ανάθεσης δημοσίων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.)

25. Περί ορισμού επιτροπής υπαλλήλων για την διεξαγωγή κληρώσεων για την συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού δημοσίων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, μέσω του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)

26. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων:
α) Επέκταση φωτισμού δρόμου Κεφαλαρίου.
β) Διαμόρφωση προαύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Κουτσοποδίου (2016 – 2017).
γ) Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Άργους και Καταγραφή – Βελτίωση Αστικής Κινητικότητας και Ασφάλειας Κίνησης Πεζών.
με την συμμετοχή Δημοτικών Υπαλλήλων και ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του μετά από διαδικασία κληρώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4257/2014 άρθρο 61 και Ν. 4024/2011 άρθρο 26

27. Περί ορισμού επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του άρθρου 7 Π.Δ. 270/81 για το έτος 2019

28. Περί ορισμού δύο Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και δύο ως αναπληρωματικών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασίας προς εκποίηση – εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Άργους – Μυκηνών για το έτος 2019

29. Περί συστάσεως επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων (άρθρο 7 παρ. 8 του Ν. 2307/1995) για το έτος 2019

30. Περί συγκροτήσεως επιτροπών παραλαβής

Banner Home Design

Riviera Banner

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.

HTML με περιορισμούς

  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.