Σάββατο, Απρίλιος 17, 2021
Home design
ΑρχικήΕπισκευή αντλιοστασίων ΔΕΥΑ Ερμιονίδας
Array

Επισκευή αντλιοστασίων ΔΕΥΑ Ερμιονίδας

Σχετικά

Περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α.
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Κρανίδι, 30-09-2014
Αρ. Πρωτ.:1561

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την εργασία
 «λειτουργία, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ»
Προϋπολογισμού: 103.900,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 127.797,00€ με Φ.Π.Α.
Η αυτή αφορά τις εργασίες για τη λειτουργία, έλεγχο, ρύθμιση, συντήρηση και επισκευή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και παρακολούθησης των Ε.Ε.Λ. Κρανιδίου και Ε.Ε.Λ. Ερμιόνης των αντλιοστασίων του δικτύου αποχέτευσης των παραπάνω εγκαταστάσεων και των δικτύων διάθεσης τυλικού προϊόντος.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών που νομιμοποιούνται για να εκτελούν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, όπως περιγράφεται στην διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 14/10/2014  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ με κριτήριο την πλέον οικονομικότερη προσφορά. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή κατά τη διεξαγωγή του δεν αναδειχθεί μειοδότης θα επαναληφθεί την 21/10/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ με τους ίδιους όρους. Στις νέες ημερομηνίες μπορούν να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σε αυτόν και νέοι ενδιαφερόμενοι.
Η διακήρυξη, τα τεύχη δημοπράτησης και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθενται στα γραφεία της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., Κρανίδι, Τ.Κ.21300, τηλ.:2754022945, 2754022972.
Η παραλαβή των τευχών θα γίνεται με αποστολή σχετικής αίτησης στη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. (με πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων) και την καταβολή του ποσού των 10,00€ το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, με την υποβολή της αίτησης που επισυνάπτεται της διακήρυξης του διαγωνισμού.
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 2.080,00€.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 98/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
 
Αγγελική Αλεβίζου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Home design

Πρόσφατα σχόλια