Σάββατο, Απρίλιος 17, 2021
Home design
ΑρχικήΣυντήρηση – Ασφαλτόστρωση – Σήμανση - Φωτισμός Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου...
Array

Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση – Σήμανση – Φωτισμός Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Αργολίδας

Σχετικά

Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 
ΝΑΥΠΛΙΟ 18 –  06 – 2014
Αρ.Πρωτ.:  45879/2432
 
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
 
1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.980/6-06-2014 Aπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτό επαναληπτικό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ-    ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ- ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠ.ΟΔΟΥ Νο26»,  ΠΡ/ΣΜΟΥ: 380.000,00 €,  με (Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). πιστ.: ΠΔΕ 2013ΕΠ02600005 Το υποέργο αποτελείται από  την κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό: 308.795,53 € ( δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς καθώς και σε έντυπη μορφή ή σε CD τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας παραλιακή οδός Ναυπλίου- Νέας Κίου, 21100 Ναύπλιο) μέχρι τις 26-06-2014. Πληροφορίες: Χαράλαμπος Τρεμπέλας τηλ.:27523-60433,432, FAX: 27520-22643.
3.Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα τύπου Β’ ,όπως εγκρίθηκε με την αρ. 487/2013 (ΦΕΚ 2897 Β΄/15-11-2013 ) Απόφαση της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
4.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014  ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών: 10:00 π.μ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) .
Tο  σύστημα προσφοράς  είναι με ενιαίο  ποσοστό έκπτωσης [άρθρο 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)].
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α1) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία,  εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η   και 2η τάξη Πτυχίου για έργα  κατηγορίας  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  α2) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε., με έδρα το  Νομό    και ένα      δεύτερο  Νομό που  αναφέρεται  στην βεβαίωση εγγραφής εφόσον ανήκουν στην  1η   ,2η και 3η τάξη Πτυχίου για  έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2  του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)
γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.176,00 ΕΥΡΩ  με ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης.
6.Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες.
7.Το έργο  χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΠΔΕ2013ΕΠ02600005.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή.
 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Προηγούμενο άρθροΠρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι
Επόμενο άρθροΑναγγελία Γάμου
Home design

Πρόσφατα σχόλια