10 προσλήψεις για πυρασφάλεια στον Δήμο Επιδαύρου

Αιτήσεις στον Δήμο

O δήμος Επιδαύρου ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως 3 μήνες, για τις ανάγκες Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας του Δήμου.

Θα προσληφθούν 10 εργάτες Κατηγορίας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων με τυπικά Προσόντα τουλάχιστον Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα σχετικά δικαιολογητικά, στο Δήμο Επιδαύρου (Πλατεία Καραϊσκάκη, Λυγουριό, Τ.Κ.21052), Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 12/6/2017 έως 15/7/2017. Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.
 

Κατηγορία: 

Προσθήκη νέου σχολίου

Ο καιρός στην Αργολίδα